Osflaten, Håvard Wennevold

Osflaten, Håvard Wennevold (1971-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 281 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 02.03.1971 i Askim, Østfold
 • Sønn av finmekaniker Stein Yngvar Osflaten (1949-) og perforatør Elisabeth Osflaten (1951-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Østfold, 1997 - 2001, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskolen i Spydeberg 1978-1987
 • Allmene fag ved Hov videregående skole 1987-1990
 • Førskolelærerutdanning ved Halden lærerhøgskole 1991-1994

Yrke

 • Førskolelærer i Knapstad barnehage 1994-1998
 • Førskolelærer i Ytre Enebakk barnehage 1998-2001
 • Barnehagestyrer i Flateby barnehage 2001 (vikariat)
 • Barnehagekonsulent i Enebakk kommune 2001-2003
 • Barnehagestyrer i Refstad barnehage fra 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Spydeberg Kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Spydeberg Formannskap 1995-1999
 • Varaordfører Spydeberg Kommunestyre 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Spydeberg 1991-1993
 • Medlem Skoleutvalget ved Hov videregående skole, Askim 1991-1995
 • Medlem Utvalget for omsorg, Spydeberg 1993-1995
 • Medlem Borgarting Lagmannsrett fra 1995
 • Nestleder Utvalget for oppvekst og kultur, Spydeberg 1995-1999
 • Leder Administrasjonsutvalget, Spydeberg fra 1999
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Spydeberg fra 1999
 • Medlem Helse- og sosialkomiteen, Alna 2003-2005
 • Varamedlem Bydelsutvalget, Alna 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Spydeberg Arbeiderparti 1991-1993
 • Leder AUF i Østfold 1992-1993
 • Medlem Styret for Østfold Arbeiderparti 1992-1995
 • Medlem AUFs landsstyre 1992-1993
 • Sekretær Alna Arbeiderparti 2004-2005

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Vollene legat, Spydeberg 1999-2001