Godskesen, Ingebjørg Amanda

Godskesen, Ingebjørg Amanda (1957-)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 26.05.1957 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Datter av jernbinder Oluf Nørlund Godskesen (1923-2009) og husmor Else Marie Tolfsen (1925-2010)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 2013 - 2017, FrP. (01.10.2013 - 19.06.2017)
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 2013 - 2017, Uav. (20.06.2017 - 30.09.2017)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 19.06.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 02.10.2015
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 02.10.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 2011 -

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2016
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 18.10.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Fjerde varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2015
  Andre varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2015 - 14.06.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • 10. år på ungdomsskole, husmorlinje 1973-1974
 • Økonomisk gymnas 1974-1977
 • Div. kurs i arkiv 1977-1981
 • Agder distriktshøyskole, EDB programmering 1978-1979
 • Husflidskolen, Kristiansand 1979-1980

Fagbrev

 • Handelsbrev 1977

Yrke

 • Ingeniørvesenet i Kristiansand 1977-1978
 • Administrasjonen i NSB, Kristiansand 1978-1982
 • Kontrollkontoret i NSB, Oslo 1982-1987
 • Dagligvareservice 1995-2003
 • Regionssekretær i Aust-Agder og Vest-Agder FrP 2003-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Arendal Bystyre 2003-2007
 • Medlem Arendal Formannskap 2007-2009

Offentlige verv

 • Medlem Driftsutvalget, Arendal 2003-2007
 • Meddommer Tingretten, Aust-Agder 2003-2007
 • Medlem Planutvalget, Arendal 2007-2009
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Aust- og Vest-Agder 2007-2009

Tillitsverv i partier

 • Studieleder Aust-Agder FrP 2001-2003
 • Nestformann Arendal FrP 2001-2002
 • Formann Arendal FrP 2002-2004
 • Medlem FrPs studieforbund 2002-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2017