Baltzersen, Ingeborg

Baltzersen, Ingeborg (1954-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter