Norstrand, Idar Olav

Norstrand, Idar Olav (1915-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Norstrand, Idar Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.02.1915 i Bergen, Hordaland
 • Død 08.09.1986
 • Sønn av brannmester Mikal Norstrand (1880-1938) og Karoline Ingebrigtsen Hilland (1883-1957)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Lønns- og prisdepartementet, 20.01.1964 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Postbud ved Bergen postkontor 1934-1941
 • Sjef for Personalavdelingen i Postdirektoratet 1957-1982

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Flyktet til Sverige på grunn av illegal virksomhet 1941
 • Avdelingssjef ved den norske legasjon i Stockholm 1941-1945

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1950-1966
 • Medlem Styret for Statens Pensjonskasse 1951-1966
 • Formann Samordningsutvalget vedrørende bestemmelser om samordning av pensjons- og trygdeytelser 1961-1963
 • Formann Utvalg som behandlet Postdirektoratets organisasjon 1967-1971
 • Formann Postdirektoratets rasjonaliseringsråd 1967-1974
 • Medlem Statens lønnsnemnd fra 1975
 • Medlem Statens lønnsutvalg, 1980-1983
 • Varamedlem Arbeidsretten

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergen krets av AUF 1938-1940
 • Sekretær Styret for Bergen forenede Arbeiderparti 1938-1940

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norsk Postforbund 1946-1951
 • Leder Statstjenestemannskartellets sekretariat 1951-1957
 • Formann Norsk Funksjonærsamband 1953-1957
 • LOs representant ILO-kongressen i Genéve
 • Medlem Forretningsutvalget i Samorganisasjonen i Bergen og Fylkene