Bartnes, Inge Einarsen

Bartnes, Inge Einarsen (1911-1988)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Bartnes, Inge Einarsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.09.1911 i Beitstad, Nord-Trøndelag
 • Død 16.01.1988
 • Sønn av bonde Einar Bartnes (1877-1966) og bonde Pauline Henriette Thun (1887-1969)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, B.
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1965 - 1969, Sp.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1958-61

  Sekretær, Lagtinget, 12.01.1959 - 30.09.1960

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Protokollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Sekretær, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Sekretær, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Militærkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Forsvarskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Sekretær, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Sekretær, Forsvarskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 - 1961

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 -

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1965 - 30.09.1966
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1966 - 1968

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1969 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1972 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Innpisker, Bondepartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Sekretær, Senterpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Innpisker, Senterpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Vara innpisker, Senterpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole
 • Diverse kurs ved Norsk Korrespondanseskole
 • Studiereiser i Syd-Amerika, Australia, Japan og Canada
 • Torhus folkehøgskole 1928-1929
 • Mære Landbruksskole 1930-1932

Yrke

 • Forretningsfører i Beitstad telefonsamlag 1935-1943
 • Ansatt Beitstad herredskontor 1939-1941
 • Forretningsfører i Beitstad branntrygdelag 1941-1954
 • Overtok farsgarden Beitstad øvre og drev denne 1942-1971

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Islands minnemedalje 1874-1974 1968
 • Håkon VIIs 100-års medalje 1970
 • Heimevernets Fortjenestemedalje 1971
 • To franske ordener i forbindelse med samarbeidet mellom fransk kornkooperasjon og Statens Kornforretning 1981
 • St. Olavs Orden 1982 (for alment samfunnsgavnlig virke)
 • Kommandør av Kungliga Svenska Nordstjärneorden 1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Beitstad Formannskap 1945-1947
 • Varaordfører Beitstad Kommunestyre 1947-1951, 1951-1954

Offentlige verv

 • Medlem Skogrådet, Beitstad 1945-1957
 • Takstmann Hypotekbanken 1945-1954
 • Takstmann Landkredittforeningen 1945-1954
 • Medlem Trygdekasselaget, Beitstad 1947-1951
 • Medlem Skolestyret 1947-1951
 • Formann Menighetsrådet 1947-1955
 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1966-1968
 • Formann Styret i Statens Kornforretning 1968-1983
 • Medlem Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1969-1983

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Beitstad Bondeparti fra 1932
 • Formann Beitstad Bondeparti 1938-1951
 • Fylkessekretær Nord-Trøndelag Bondeparti 1946-1954
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Bondeparti 1946-1954
 • Medlem Bondepartiets/Sp's sentralstyre 1946-1973
 • Medlem Sp's forsvarsutvalg 1964-1973
 • Formann Sp's forsvarsutvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann og medlem Styret for Beitstad IOGT 1925-1931
 • Medlem Styret i Beitstad Idrettslag 1927-1934
 • Formann og medlem Styret for Beitstad frilyndte ungdomslag 1928-1936
 • Formann og medlem Styret for Beitstad Bondelag 1932-1938
 • Medlem Styret i Nord-Trøndelag Bondelag 1932-1940
 • Revisor Beitstad samvirkelag 1941-1943
 • Medlem Styret for Beitstad samvirkelag 1943-1947
 • Formann Styret for Beitstad samvirkelag 1947-1950
 • Medlem Styret for Beitstad samvirkelag 1950-1951
 • Revisor Beitstad samvirkelag 1951-1953
 • Medlem Representantskapet i jordbrukets arbeidsgiverforening 1951-1957
 • Formann Sagamarsjens venner 1965-1972
 • Medlem Styret i Internordisk Spannmålförening 1968-1983

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Steinkjer Trykkeri 1946-1976
 • Medlem Styret for Beitstad Sparebank 1947-1951
 • Formann Arnljot Gelline-arrangement på Stiklestad 1950-1952
 • Formann Styret for "Trøndelag" 1951-1954
 • Formann Styret for "Trønderavisa" 1951-1957
 • Medlem Representantskapet for "Nationen" 1951-1983
 • Medlem Representantskapet for Samtrygd 1952-1957
 • Medlem Representantskapet for Idun 1958-1983
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Storebrand 1965-1983

Litteratur

 • Bækken, Kristoffer: Bartnes øvre i Beitstad Gårds- og ættehistorie fra 1554, Steinkjer 1959
 • Bartnes, Inge Einarsen: Bartnes øvre museum, Beitstad 1981