Helle, Ingvar Lars

Helle, Ingvar Lars (1933-2003)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1969-1973
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Helle, Ingvar Lars har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.04.1933 i Larvik, Vestfold
 • Død 14.05.2003
 • Sønn av skoleinspektør Hermann Olai Helle (1893-1973) og lærer Berta Marie Malm (1906-1991)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Rogaland, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Nestformann, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 05.10.1970
  Sekretær, Samferdselskomiteen, 05.10.1970 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1969 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1970 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1971 - 1972

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Innpisker, Venstre, 01.10.1969 - 09.12.1972

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student
 • Studieopphold i København 1957
 • Siviløkonom ved NHH 1958
 • Studieopphold i Oxford 1959
 • Handelslærereksamen ved NHH og pedagogisk seminar 1960
 • Studieopphold i London 1964
 • Studieopphold i USA 1973
 • Studieopphold i Israel 1975
 • Studieopphold i Romania 1978
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1992

Yrke

 • Meteorologassistent på Jan Mayen 1954-1955
 • Lektor ved Stavanger Handelsgymnasium 1958-1967
 • Leder for Norges handelshøyskoles kursvirksomhet i Stavanger 1964-1969
 • Rektor ved Stavanger Handelsskole (senere Ledaal videregående skole) 1967-1980
 • Personalsjef i det amerikanske oljeboringsselskapet Loffland Brothers North Sea Inc. 1981-1982
 • Seniorkonsulent i Statoil 1982-1983
 • Forhandlingsleder i Statoils transportdivisjon 1983-1984
 • Avdelingsleder i Statoils transportdivisjon 1984-1986
 • Forhandlingssjef i divisjon for Prosjektutvikling og planlegging 1986-1987
 • Fungerende direktør i divisjon for Prosjektutvikling og planlegging 1987
 • Administrerende direktør i Norpipe A/S og Norpipe Petroleum UK Limited 1988-1991
 • Direktør i Statoil/spesialrådgiver 1991-1997
 • Juridisk konsulent, advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Helle, Torall, Berven og Brygfjeld 1997-2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Bystyre 1965-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Hetland 1964
 • Formann Byplanrådet, Stavanger 1966-1967
 • Formann Styret for Stavanger elektrisitetsverk 1967-1969
 • Lekdommer Byretten, Stavanger 1967-1997
 • Medlem Fagopplæringsrådet for handel og kontorarbeid 1968-1976
 • Medlem Likestillingsrådet 1972-1976
 • Medlem Utvalget for norsk samferdselsplan 1972-1976
 • Formann Styret for Stavanger trygdekontor 1976-1979
 • Formann Utvalget for handels- og kontorfag i Rådet for videregående opplæring 1976-1980
 • Medlem Samferdselsstyret, Rogaland 1979-1983

Tillitsverv i partier

 • Formann Hetland Venstre 1961-1964
 • Formann Rogaland Venstre 1962-1966
 • Formann Stavanger Venstre 1967-1969
 • Politisk nestformann Det Nye Folkepartiet 1977-1978
 • Formann Det Nye Folkepartiet 1978-1980
 • Representant Den liberale internasjonale 1978-1980
 • Gruppeleder Det Liberale Folkeparti i Rogaland Fylkesting 1979-1983
 • Nestleder Rogaland Venstre 1988-1991
 • Medlem Venstres landsstyre 1988-1991
 • Æresmedlem Rogaland Venstre 1995-1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Den norske Hellas-komiteen 1970-1971