Helle, Ingvar Lars

Helle, Ingvar Lars (1933-2003)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1969-1973
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Helle, Ingvar Lars har avgått ved døden.

Finn informasjon etter