Johansen, Irene

Johansen, Irene (1961-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 07.01.1961 i Nord-Aurdal, Oppland
 • Datter av kaptein/økonomisjef Bjarne Johansen (1933-) og koldtjomfru Signe Kristine Brusveen (1934-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Østfold, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 3 for Østfold, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 4 for Østfold, 2013 - 2017, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 22.10.2009
  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2009 - 25.10.2012
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 25.10.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 21.10.2009 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 2010 -

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 17.12.2015
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 17.12.2015
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 18.06.2015 - 23.10.2015
  Nestleder, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 23.10.2015 - 10.02.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.12.2015 - 30.09.2017
  Leder, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 10.02.2017 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Evje barne- og ungdomsskole 1968-1977
 • Hornnes gymnas, språklinjen 1977-1980
 • Kristiansand Husstellskole 1981
 • Norges kommunal- og sosialhøgskole, kommunallinjen 1982-1985
 • Telemark Distrikthøgskole, informatikk/databaser 1985-1986
 • Bedriftsøkonomisk institutt, edb og ledelse 1988
 • Mellomlederprogrammet i staten 2001-2002
 • Lederrekrutteringsprogrammet, Arbeiderpartiet 2008
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 1 2008

Yrke

 • Ekstrahjelp Evje Samvirkelag 1976-1981
 • Sagatun Kafe 1980
 • Kontorsekretær Gumpens Auto A/S/ Evjebil A/S 1981-1982
 • Førstesekretær rådmannskontoret, Seljord kommune 1985-1986
 • Fagkonsulent i personalavd. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1986-1994
 • Spesialkonsulent i personalavd. Østfold fylkeskommune 1994-1996
 • Personalsjef i Jernbaneverket fra 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Moss Formannskap 2003-2007, 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 2003-2005

Offentlige verv

 • Leder Kontrollkomiteen, Moss 1999-2003
 • Leder Skole- og oppvekstutvalget, Moss 2003-2006
 • Leder Utdanning-, kultur- og helsekomiteen, Østfold 2003-2005
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda, Østfold 2003-2005
 • Varamedlem Styret for Østfold Energi AS 2003-2005
 • Nestleder Styret for Moss Kommunale Pensjonskasse fra 2007
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Moss fra 2007
 • Varamedlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Leder Moss A 2002-2008
 • Medlem Styret i Østfold A 2002-2004
 • Varamedlem A's landsstyre 2002-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Europabevegelsen

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Gaustadgrenda barnehages samarbeidsutvalg 1995-1997
 • Leder Styret for Sollilunden barnehages samarbeidsutvalg 2000-2002
 • Leder Styret for American College of Norway 2005-2007
 • Medlem Styret for Science Center Østfold fra 2006