Kvalbukt, Inga

Kvalbukt, Inga (1949-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1997-2001
Ansiennitet:
5 år, 107 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 19.05.1949 i Alstahaug, Nordland
 • Datter av handelsbestyrer Georg Ofstad og bokholder Hjørdis Bakken

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1985 - 1989, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1997 - 2001, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.03.1999-17.03.2000 for Odd Roger Enoksen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Næringskomiteen, 16.03.1999 - 26.03.1999
  Medlem, Kommunalkomiteen, 26.03.1999 - 17.03.2000

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Trondheim 1968
 • Kristendomskunnskap grunnfag, Norsk Lærerakademi, Bergen 1969
 • Ex.phil., Trondheim 1969
 • Norsk grunnfag, Trondheim 1971
 • Lærerskoleeksamen, Tønsberg 1973

Yrke

 • Oppdragsleder ved Høgskolen i Nesna
 • Kateket/lærer, Modum 1973
 • Lærer Mo i Rana 1974
 • Lærer Bleikvassli, Hemnes 1974-1979
 • Gårdbruker 1979-1989
 • Lærer/gårdbruker Bleikvassli fra 1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hemnes Kommunestyre 1979-1983, 1983-1987
 • Medlem Hemnes Formannskap 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Bleikvassli Menighetsråd 1977-1989
 • Medlem Skolestyret, Hemnes 1979-1987
 • Medlem Utvalget til å vurdere det sivile beredskap 1990-1992
 • Varamedlem Bispedømmerådet i Sør-Hålogaland fra 1990
 • Varamedlem Styret for Sævarhagen skole 1991
 • Medlem Oppvekstutvalget fra 1991
 • Varamedlem Styret for Langbakken videregående skole 1992
 • Leder Bleikvassli Menighetsråd (leder i 6 år)

Tillitsverv i partier

 • Leder Hemnes Sp fra 1991
 • Styremedlem Nordland Senterparti fra 2004
 • En rekke tillitsverv bl.a. kasserer og nestleder Hemnes Sp

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Nordland Nei til EU fra 2003
 • Medlem Representantskapet i Det Kgl. Selskap for Norges Vel fra 2003

Andre administrative verv

 • Leder Folkeaksjonen for Nordlandsbanen fra 2001