Husøy, Inger Lise

Husøy, Inger Lise (1957-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 105 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 30.01.1957 i Grytten, Møre og Romsdal
 • Datter av befrakter Gunnar Husøy (1926-) og fullmektig Karin Nord (1932-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 15 for Oslo, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 15.11.1991-22.11.1991 for Bjørn Tore Godal.
 • Møtte fast som representant 01.10.1993-25.10.1996 for Thorbjørn Berntsen.
 • Møtte fast som representant 25.10.1996-30.09.1997 for Jens Stoltenberg.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1997 - 30.09.1998
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Åndalsnes folkeskole til 1971
 • Åndalsnes framhaldskole 1972
 • Åndalsnes ungdomsskole 1974
 • Borgund folkehøgskole, Vegsund, Ålesund 1975
 • Handels- og kontorfag, Rauma videregående skole 1977
 • Handels- og kontorfag, økonomilinja, Lillehammer Yrkesskole 1978-1979
 • Handels- og kontorfag, markedsføringslinja, Frogner Kommunale Handelsskole 1979-1980
 • Statens lærerskole i handels- og kontorfag, Hosle 1984
 • Høgskolen i Oslo, utviklingsstudier 2001-2002
 • BI, Senter for lederutdannig, Samspill og ledelse, Master of Management 2002-2003
 • UiO, Senter for utvikling og miljø, Master of Philosophy in Culture 2003-2007
 • Fudan University, Shanghai, Masterkurs i kinesisk politikk 2004
 • UiO, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Masterkurs East Asia at Work 2005

Yrke

 • Redaksjonsassistent Verdens Gang 1980-1984
 • Informasjonskonsulent Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (FAFO) 1986-1987
 • Informasjonskonsulent Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 1987-1991 (permisjon fra 1991)
 • Daglig leder for Den norske Burmakomité fra 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1987-1991

Offentlige verv

 • Varamedlem Byutviklingskomiteen, Oslo 1987-1991
 • Varamedlem Havnestyret, Oslo 1991-1994
 • Medlem Styret for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Faglig sekretær Oslo Ap 1984-1986
 • Medlem Kvinnepolitisk styre i Oslo Ap 1986-1988
 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1988-1998
 • Leder Kvinnepolitisk styre i Oslo Ap 1990-1998
 • Leder Internasjonalt utvalg, KVPS, Oslo Ap 1998-2000
 • Leder Gamle Oslo Ap 2000-2003
 • Leder Faglig Forum i Oslo Ap fra 2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Oslo faglige samorg./LO i Oslo 1991-2007
 • Nestleder Sentraladm. Tjenestemannslag 1992-1993
 • Leder Sentraladm. Tjenestemannslag 1993-1997
 • Medlem NTLs landsstyre 1995-1999
 • Internasjonalt ansvarlig LO i Oslo 1997-2007
 • Medlem Styret i Fellesutvalget for Palestina 2001-2002
 • Medlem Representantskapet i Fellesutvalget for Palestina 2002-2005
 • Leder Oslo Fylkeslag av Nei til Atomvåpen 2002-2003

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Coop NKL fra 2003
 • Medlem Styret for Coop Øst fra 2003
 • Medlem Coop Nordens generalforsamling fra 2003