Myrvoll, Inge

Myrvoll, Inge (1948-2020)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Myrvoll, Inge har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 21.06.1948 i Nord-Rana, Nordland
 • Død 25.10.2020
 • Sønn av industriarbeider Ingulf Myrvoll og rengjøringshjelp Margot Ovesen

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Nordland, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 11 for Nordland, 1993 - 1997, SV.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1997 - 2001, SV.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2001 - 2005, SV.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Visesekretær, Lagtinget, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Midlertidig visepresident, Lagtinget, 15.04.1996 - 22.06.1996

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1997-2001

  Medlem, Utvalget for å vurdere stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår, 06.04.2000 - 22.03.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

  1993-97

  Personlig varamedlem, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 18.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2001 - 30.09.2002

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1997 - 13.10.1999

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1968
 • Arbeidermandsforbundets fagforeningskurs 1969-1971
 • Student 1972-1975
 • Jern- og Metallarbeiderforbundets (nå Fellesforbundets) grunnkursserie om forhandlinger, arbeidsrett, organisasjonskunnskap, fagbevegelse og samfunn 1979-1987
 • LO-skolen (trinn 1) 1985
 • Britisk-nordisk folkehøgskole, Manchester 1987

Yrke

 • Diverse jobber som hjelpearbeider på anlegg, bryggesjauer og industriarbeider 1968-1972
 • Slakteriarbeider og bryggesjauer 1975-1978
 • Produksjonsarbeider Norsk Jernverk A/S 1978-1989
 • Lederprosjektarbeid 1988-1989

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Distriktskommisjonen fra 2003
 • Medlem Styret for Helse Nord RHF fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Faglig-politisk leder Nordland SV 1986-1989
 • Medlem SVs faglige landsutvalg 1986-1993
 • Medlem Styret for Nordland SV 1986-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsvalgt på heltid, hovedsaklig klubbsekretær Mo Jern- og Metall 1983-1988
 • Leder Internasjonalt utvalg i Mo Jern- og Metall 1983-1989
 • Leder LO-utvalgets prosjektarbeid 1988-1989
 • Tillitsverv Internasjonale solidaritetsorganisasjoner (Vietnam, Chile, Latin-Amerika, Eritrea)
 • Medlem Sentralstyret i Felleskomiten for Eritrea
 • Opplysningsleder Opplysningsleder Mo Arbeiderforening m.m.

Andre administrative verv

 • Leder Bokkafeen i Rana 1981-1983

Litteratur

 • Myrvoll, Inge: "Førstereis", i: Hanna Kvanmo, Sosialistisk opplysningsforbund Oslo 1989