Aurlien, Inger Marie

Aurlien, Inger Marie (1949-2001)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1997-2001

Gå til bildegalleri

Aurlien, Inger Marie har avgått ved døden.