Hess, Ina

Hess, Ina (1959-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter