Botnen, Ingeborg

Botnen, Ingeborg (1934-2022)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 27 dager

Gå til bildegalleri

Botnen, Ingeborg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.02.1934 i Brandbu, Oppland
 • Død 17.03.2022
 • Datter av småbruker og skogsarbeider Kristen Stenbråten (1900-1983) og hjemmeværende husmor Kari Løvbrøtte (1906-1981)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  Visesekretær, Stortinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 25.02.1992
  Medlem, Kontrollkomiteen, 25.02.1992 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1981-85

  Formann, Tilsynsutvalget for Stortingsbiblioteket, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Tilsynsutvalget for Stortingsbiblioteket, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Formann, Tilsynsutvalget for Stortingsbiblioteket, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.09.1992 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1953
 • Eksamen ved Statens Bibliotekskole 1957
 • Genéveskolen 1962
 • Etterutdanningskurs ved Statens Bibliotekskole 1964
 • Saksbehandlerkurs i offentlig forvaltning 1981
 • Organisasjon og ledelse, BI 1995-1996 (deltid)

Yrke

 • Praktikant ved Rjukan bibliotek 1953-1955
 • Kontorassistent ved Deichmanske Bibliotek, Oslo 1955-1956
 • Barnebibliotekar ved Odda bibliotek 1957-1959
 • Bibliotekar ved Rjukan bibliotek 1959-1972
 • Biblioteksjef ved Rjukan bibliotek 1972-1981 (permisjon 1981-1993)
 • Biblioteksjef ved Rjukan bibliotek fra 1993 (tilbake fra permisjon)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tinn Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971, 1979-1983
 • Medlem Tinn Formannskap 1971-1975, 1975-1979, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1975-1979
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret 1964-1965
 • Medlem Skolestyret, Tinn 1964-1967
 • Viseformann Kulturstyret 1965-1968
 • Formann Kulturstyret 1969-1980
 • Medlem Fylkeskulturstyret, Telemark 1970-1975
 • Medlem Styret for Norsk Forfattersentrum 1972-1980 (statens representant)
 • Medlem Skolestyret, Tinn 1972-1975
 • Varamedlem Generalplanutvalget 1972-1975
 • Medlem Fylkesskolestyret 1975-1979
 • Medlem Undervisningsutvalget 1975-1979
 • Medlem Generalplanutvalget 1976-1979
 • Medlem Voksenopplæringsrådet 1978-1984
 • Varamedlem Styret for Kongsberg Våpenfabrikk A/S 1978-1979
 • Varamedlem Raufoss Ammunisjonsfabrikker A/S 1978-1979
 • Medlem Samferdselsutvalget 1979-1983
 • Varamedlem Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt 1980-1984
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1987-1993
 • Medlem Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge 1988-1992
 • Observatør Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1988-1990
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige 1994-2001
 • Medlem Ligningsnemnda, Tinn 1995-1999
 • Medlem Styret for Norsk industriarbeidermuseum 1996-2000

Tillitsverv i partier

 • Viseformann og sekretær Rjukan AUF 1953-1955
 • Sekretær Odda AUF 1958-1959
 • Sekretær Rjukan Arbeiderparti 1960-1961
 • Sekretær Rjukan Arbeiderkvinnelag 1970-1971
 • Viseformann Rjukan Arbeiderparti 1972-1973
 • Gruppefører Kommunestyret i Tinn 1972-1979
 • Medlem Styret for Telemark Arbeiderparti fra 1973
 • Viseformann Telemark Arbeiderpartis kvinneutvalg 1974-1976
 • Formann Rjukan Arbeiderkvinnelag 1977-1979
 • Medlem DNAs kommunalutvalg 1978-1985
 • Gruppefører Fylkestinget i Telemark 1978-1981
 • Viseformann Telemark Arbeiderparti 1978-1984
 • Varamedlem Arbeiderpartiets landsstyre 1979-1981
 • Varamedlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1981-1983
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1983-1989
 • Leder Telemark DNA 1984-1986
 • Nestleder Tinn Arbeiderparti 1995-1997
 • Leder Arbeiderpartiets gruppe i Tinn kommunestyre 1995-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Odda og omegn AOF 1958-1959
 • Viseformann og sekretær Rjukan AOF 1961-1965
 • Medlem Styret for Norske Kommuners Sentralforbund 1980-1984
 • Medlem Norske Kommuners Sentralforbunds sykehusutvalg 1980-1984
 • Varamedlem Norske Kommuners Sentralforbunds Arbeidsutvalget 1980-1984
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget i Norske Kommuners Sentralforbund 1980-1984

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Norges Hypotekforening for næringslivet 1979-1983
 • Medlem Styret for Norsk Film A/S 1980-1981
 • Medlem Styret for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek fra 1982