Eide, Ingrid

Eide, Ingrid (1933-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
2 år, 159 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.07.1933 i Oslo, Oslo
 • Datter av rektor Olav Martin Eide (1902-1985) og adjunkt og skoleinspektør Ragnhild Hjertine Haagensen (1901-1991)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 08.10.1979-30.09.1981 for Knut Frydenlund.
 • Møtte fast som representant 01.10.1981-14.10.1981 for Sissel Rønbeck.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 16.10.1979 - 30.09.1981

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 22.10.1973 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1951
 • Forberedende prøver 1951-1952
 • Engelsk-studier, Cambridge, sommerkurs 1954
 • Eksamen Oslo Offentlige Lærerskole 1955
 • Engelsk bifag, Universitet i Oslo 1956
 • Psykologi støttefag, Oslo 1957
 • Sosiologistudier ved Columbia University 1957-1960
 • Magistergraden i sosiologi, Universitetet i Oslo 1960

Yrke

 • Diverse utenlandsopphold, inkludert feltarbeid i U-land
 • Diverse vikariater i Oslo folkeskole under studietiden 1951-1959
 • Vitenskapelig assistent ved Bureau of Applied Social Research, Columbia Univ., New York 1958
 • Vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning 1959
 • Forsker ved Avdeling for konflikt og fredsforskning, Institutt for samfunnsforskning, senere Institutt for fredsforskning (PRIO) 1959-1968
 • Vitenskapelig assistent ved Institutt for sosiologi 1961
 • Forskningsstipendiat, NAVF 1964-1967
 • Rekrutteringsstipend, NAVF 1967
 • Amanuensis ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo 1968-1973 (diverse permisjoner fra 1973)
 • Kontorsjef i NORAD, kontoret for forskning og evaluering 1977-1978
 • Amanuensis ved Universitetet i Oslo 1982-1987 (gjeninntrådt i sin stilling)
 • Direktør FNs utviklingsprogram (UNDP), program for kvinner og utvikling 1987-1989
 • Rådgiver i Kulturdepartementet 1989-1993
 • Rådgiver Internasjonal avdeling, Universitetet i Oslo 1994-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 2007-2011

Offentlige verv

 • Leder Utvalget for å vurdere reklamens samfunnsmessige betydning 1971-1974
 • Leder Utvalget for å vurdere offentlig forbrukerinformasjon 1976-1978
 • Medlem Gruppe oppnevnt av NORAD til å evaluere Nordisk jordbruksprosjekt i Mbeya, Tanzania 1976
 • Varamedlem Aspirantnemnda for utenrikstjenesten 1976-1982
 • Varamedlem Styret for NAVFs senter for kvinneforskning 1977-1981
 • Varamedlem Statens tobakkskaderåd 1977-1980
 • Medlem Utvalg til forberedelse av FN-konferansen om vitenskap og teknologi for utvikling (UNCSTD) 1977
 • Medlem Styret for Rogalandsforskning 1977-1982
 • Medlem OECD-oppnevnt utvalg til å vurdere Sveriges utdanningspolitikk 1978
 • Medlem Statens tobakkskaderåd 1981-1993
 • Medlem arbeidsgruppen "Olje og samfunn" under Rådet for forskning for samfunnsplanlegging 1982-1987
 • Nestleder Nasjonalgalleriets styre 1982-1987
 • Medlem OECD-oppnevnt utvalg til å vurdere New Zealands utdanningspolitikk 1982
 • Medlem Aspirantnemnda for utenrikstjenesten 1983-1987
 • Varamedlem NAVFs utredningsinstitutt 1983
 • Varamedlem Styret for Institutt for samfunnsforskning 1983-1987
 • Medlem Styret for INSTRAW 1985-1987
 • Leder NAVFs forskningsprogram "Kvinner og utvikling" 1985-1987
 • Medlem UNESCOs eksekutivråd 1989-1993
 • Medlem Styret for UNRISD 1989-1993
 • Medlem arbeidsgruppen "Olje og samfunn" under Rådet for forskning for samfunnsplanlegging 1989-1991
 • Nestleder NAVF/NFR Nasjonal komite for utviklingsforskning 1989-1993
 • Medlem Programstyret for forskningsprogrammet "Helse, utvikling og befolkning", Norges Forskningsråd 1991-1996
 • Leder Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1992-1998
 • Medlem Norsk komite for FNs kulturtiår 1992-1997
 • Medlem Programstyret for forskningsprogrammet "Stat, samfunn, demokrati og politisk endring i den 3. verden", Norges Forskningsråd 1992-1994
 • Varamedlem Styret for Høgskolen i Oslo 1994-2000
 • Nestleder Komiteen for markering av FNs 50-års jubileum 1994-1995
 • Medlem STAC, Tropical Disease Research, WHO 1994-2000
 • Medlem IDBs Advisory Committee on WID (women in development) 1994-2002
 • Medlem UNDP, Human Development Report Evaluation 1995
 • Medlem UNESCOs Advisory Committee to the program Women ande the Culture of Peace 1996-1998
 • Medlem UNESCOs Culture and Development Steering Committee 1997-1998
 • Medlem International Executive Committee for the Alexandria Library 1997-1998
 • Medlem Styret for Høgskolen i Oslo 2000-2002
 • Lekdommer Byretten, Oslo 2000-2004

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Sosialistisk Forum 1969-1971
 • Medlem Oslo Arbeiderpartis representantskap 1969-1971, 1979-1981, 2007-2008
 • Medlem parti-interne utvalg for forskningspolitikk, utdanning, nedrustning, internasjonale spørsmål og datapolitikk 1970-1987, 1992-1994
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1975-1983
 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1979-1981
 • Leder Kvinneutvalget i Oslo Arbeiderparti 1979-1981
 • Medlem og varamedlem Styret for Grefsen Arbeiderpartilag 1993-1999
 • Medlem Styret for Grefsen Arbeiderpartilag 2004-2005
 • Nestleder Styret for Grefsen Arbeiderpartilag 2006-2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem FN-sambandets ungdomsgruppe 1950-1951
 • Leder FN-sambandets ungdomsgruppe 1952
 • Medlem, leder og internasjonal representant Styret for Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 1952-2006 vekslende verv over ca. 50 år
 • Medlem Komiteen for internasjonalt studentsamarbeid, Universitetet i Oslo 1952-1956
 • Medlem FN-sambandets ungdomsgruppe 1953-1954
 • NGO-observatør for Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (WILPF) ved FN, New York 1957-1959
 • Visepresident Nordmannsforbundet 1996-2000
 • Medlem Styret for Nei til atomvåpen, Oslo 1999-2000
 • Medlem Styret for FNSambandet 2003-2009
 • Leder Styret for Nei til Atomvåpen 2003-2007

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for stiftelsen Et Nordisk United World College 1986-1993
 • Medlem Nansenskolens Råd fra 2003
 • Medlem Styret for Nansen-Dialog-Nettverket fra 2006

Litteratur

 • Diverse faglige artikler om bistandsspørsmål, FN-tjeneste, opinionsmålinger, barns levekår, forskningspolitikk, kvinneforskning og forbrukerspørsmål
 • Eide, Ingrid: Ungdom i en fritidsklubb, 1961
 • Eide, Ingrid: Noen skolesosiologiske problemer. En organisasjonsanalyse av en folkeskole i Oslo, Oslo 1962
 • Eide, Ingrid: "Samfunnsforskning og utviklingshjelp." i Internasjonal Politikk nr. 3, 1963
 • Eide, Ingrid: Students as Links between Cultures, Oslo 1970
 • Eide, Ingrid: "Begrep innen teori og forskning omkring konflikt", i Skolefjernsynets lærerhefte, 1973
 • Eide, Ingrid og Sverre Lodgaard: "Internationalization of the Nobel Committee", i Instant Research on Peace and Violence, nr 1, 1973