Fossflaten, Ingvar

Fossflaten, Ingvar (1932-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1969-1973

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter