Gjørv, Inger Lise

Gjørv, Inger Lise (1938-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Gjørv, Inger Lise har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.05.1938 i Oslo, Oslo
 • Død 28.03.2009
 • Datter av lege Sverre Strand (1906-1992) og husmor Liv Alnæs (1912-2005)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Sekretær, Odelstinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Sekretær, Odelstinget, 09.10.1985 - 13.05.1986
  2. varapresident, Stortinget, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  President, Odelstinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1982 -

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1957
 • Cand.mag. (historie, norsk, fransk) 1962
 • Pedagogisk seminar 1962

Yrke

 • Bonde fra 1963
 • Adjunkt ved Steinkjer gymnas 1963-1977
 • Kulturkonsulent i Nord-Trøndelag fylke 1976-1981
 • Fylkesmann i Nord-Trøndelag 1993-2008 (utnevnt 1991)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Inderøy Formannskap 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Statens Naturvernråd 1973-1990
 • Medlem Fylkeskulturstyret, Nord-Trøndelag 1973-1976
 • Formann Bibliotekstyret, Inderøy 1973-1977
 • Medlem Styret for Rikskonsertene 1974-1977
 • Medlem Domstolsutvalget 1977-1980
 • Medlem Underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen angående Kirke- og undervisningsdepartementets arbeidsområde m m 1978-1980
 • Leder Kunstformidlingsutvalget 1978-1981
 • Varamedlem Statens kulturminneråd 1979-1987
 • Leder Formidlingsutvalget 1980-1982
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1980
 • Medlem Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet 1981-1983
 • Nestleder Rådet for Hardangervidda 1986-1989
 • Visepresident Europarådet 1989-1993
 • Medlem NTHs samarbeidsutvalg 1989-1999
 • Leder Europarådets landbrukskomité 1989-1993
 • Medlem Utvalget for kunstnerisk utsmykning i Stortinget 1990-1993
 • Medlem Styret for Norsk kulturarv 1993-1999
 • Leder Rikskonsertenes styre 1993-1998
 • Medlem Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin fra 1994
 • Medlem Domstolkommisjonen 1996-1999
 • Medlem Styret for Vitenskapsmuseet ved NTNU 1999-2005
 • Leder Xenoutvalget fra 1999
 • Formann Styret for Norsk kulturarv fra 1999
 • Varamedlem Tilsynsutvalget for dommere fra 2002

Tillitsverv i partier

 • Formann Inderøy Arbeiderparti 1973-1978
 • Formann partiets kommunestyregruppe i Inderøy 1975-1979
 • Medlem Kvinneutvalget i Nord-Trøndelag DNA 1975-1978
 • Medlem en rekke utvalg nedsatt av Arbeiderpartiets sentralstyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Viseformann Styret for Alva Myrdal-fondet 1981-1990
 • Ordfører Representantskapet i "Afganistan-hjelpen" 1985-1989
 • Medlem og ordfører Representantskapet for Den norske Kreftforening 1994-2004
 • Medlem Styret for De Norske Akevitters Venner 2000-2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Foundation Hans Hartung et Eva Bergmnan 1993-2004

Litteratur

 • Gjørv, Inger Lise (red.): Ord mot våpen, Tiden 1983