Ljones, Ingmar

Ljones, Ingmar (1943-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 03.12.1943 i Strandebarm, Hordaland
 • Sønn av bonde/båtbygger Gunnvald Ljones (1910-1991) og husmor/bondekone Borghild Jacobsen (1911-1990)

Stortingsperioder

 • Representant nr 15 for Hordaland, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 2005 - 2009, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole 1960-1961
 • Realskole 1962-1964
 • Teknisk utdanning, maskinlinja 1965-1968
 • Pedagogisk utdanning 1973
 • Spesialpedagogikk 1979

Fagbrev

 • Fagbrev mekaniker 1969
 • Fagbrev maskinarbeider 1979

Yrke

 • Mekanisk industri 1968-1972
 • Inspektør videregående skole 1972-1986
 • Konsulent hos Fylkesskolesjefen i Hordaland 1986-1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Det islandske storridderkorset 1997
 • Det tyske stort fortjenestekors 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1979-1983
 • Varamedlem Bergen Formannskap 1983-1987
 • Medlem Bergen Formannskap 1987-1991
 • Varaordfører Bergen Bystyre 1991-1995, 1999-2000
 • Ordfører Bergen Bystyre 1995-1999, 2000-2001

Offentlige verv

 • Varaformann Bydelsutvalg, Bergen 1974-1979
 • Medlem Styret for Bjørkåsen spesialskole 1980-1983
 • Medlem Barnevernsutvalg, Arna distrikt 1980-1983
 • Medlem Sosialstyret, Arna distrikt 1980-1983
 • Varaformann Regnskaps- og desisjonsutvalget, Bergen 1980-1983
 • Varamedlem Edruskapsnemnda, Bergen 1980-1983
 • Varamedlem Representantskapet for Bergen Lysverker, Bergen 1983-1987
 • Varamedlem Representantskapet for Bergenshalvøens kommunale kraftselskap 1984-1987
 • Meddommer Byretten, Bergen 1984-1991
 • Medlem Hovedutvalget for skole, Bergen 1984-1991
 • Medlem Representantskapet for Bergen Lysverker, Bergen 1988-1995
 • Medlem Representantskapet for Bergenshalvøens kommunale kraftselskap 1988-2001
 • Medlem Styret for Vestlandsrådet 1991-1994
 • Nestleder Regionrådet, Bergen og omland 1991-1999
 • Leder Havnestyret, Bergen 1992-2001
 • Leder Arbeidsgruppe Strategisk næringsplan for Bergen, Bergen 1992-1995
 • Medlem Forum nye Bergensbanen 1992-2001
 • Leder Hovedutvalget for næring og samferdsel, Bergen 1992-1995
 • Medlem Kommunalutvalget, Bergen 1992-1995
 • Medlem Styret for Bergen Tomteselskap A/S 1992-1995
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Bergen Sporvei A/S 1992-1995
 • Leder Plan- og økonomiutvalget, Bergen 1995-1999
 • Leder Valgstyret, Bergen 1995-2001
 • Medlem Referansegruppen for Utdanning i Bergen 1995-2001
 • Medlem Styret for Hordaland olje og gass 1995-2001
 • Leder Representantskapet for Stiftelsen Europeisk Kulturby 1996-2000
 • Leder Bergensprogrammet for byutvikling, transport og miljø, Bergen 1997-1999
 • Leder Fullmaktskomiteen, Bergen 2000-2001
 • Leder Forretningsutvalget, Bergen 2000-2001
 • Leder Prosjektgruppen for Arnatunnelen fra 2001

Tillitsverv i partier

 • Medlem Hovedstyret KrF 1973-1980, 1991-2001
 • Medlem Representantskapet KrF 1980-2001
 • Leder Programkomiteen kommunevalgprogrammet KrF 1994-1995, 1998-1999
 • Leder Kommunalpolitisk utvalg KrF 1995-2001
 • Medlem Fylkesstyret KrF 2001-2005
 • Varamedlem Landsstyret KrF 2001-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Arna Sokneråd 1970-1973
 • Leder Arna Sokneråd 1974-1977
 • Medlem Bergen kirkelige fellesråd 1974-1977
 • Medlem The board of The Union of Baltic Cities 1991-1999
 • Medlem Fylkesårsmøtet for Kommunenes Sentralforbund 1992-2001
 • Medlem World Heritage Cities 1995-1997
 • Visepresident World Heritage Cities 1997-1999

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet for Sparebanken Vest 1991-2001
 • Medlem Styret for Fløibanen i Bergen 1992-1999
 • Varamedlem Representantskapet for Festspillene i Bergen 1992-1995