Ryan, Inge

Ryan, Inge (1956-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 15.08.1956 i Overhalla, Nord-Trøndelag
 • Sønn av tømmermåler Arvid Ryan (1925-) og omsorgsarbeider og husmor Irene Opdal (1932-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, SV.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 2005 - 2009, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Første nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 24.11.2007
  Medlem, Valgkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Næringskomiteen, 24.11.2007 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2007 - 30.09.2008

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Pedagogisk utdanning ved Universitetet i Trondheim
 • Historie ved Bodø distrikthøyskole
 • Lederutdanning ved Høgskolen i Levanger
 • Øysletta skole og Overhalla barne- og ungdomsskole 1963-1972
 • Namdal gymnas 1972-1975
 • Lærerskole i Alta og Levanger 1977-1980

Yrke

 • Lærer 1975-1977
 • Lærer 1980-1987
 • Rektor 1987-1991
 • Lærer og pedagogisk konsulent 1991-1992
 • Distriktsarbeidssjef 1994-1997
 • Daglig leder i regionråd for Indre Namdal 1997-2001
 • Fylkesmann i Nord-Trøndelag 2009-2017

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Mental Helses Åpenhetspris 2003
 • Levanger SVs miljøpris 2010
 • Levanger Venstres miljøpris 2010

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Namsskogan Kommunestyre 1991-1995
 • Varaordfører Namsskogan Kommunestyre 1995-1999
 • Medlem Namsskogan Kommunestyre 1999-2001

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 1992-1999
 • Varamedlem Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 1996-1998
 • Medlem Styret for Merkur fra 1996
 • Medlem Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999-2001
 • Medlem Juryutvalget fra 2010
 • Leder Reindriftsstyret 2010-2013

Tillitsverv i partier

 • Leder Namsskogan SV 1992-1994
 • Nestleder SV 1999-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1999-2001

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Namsskogan familiepark 1987-1991
 • Medlem Styret for Nordtrøndelagsforskning 1998-2002