Helland, Ingolv

Helland, Ingolv (1906-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
9 år, 73 dager

Gå til bildegalleri

Helland, Ingolv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.03.1906 i Hamre, Hordaland
 • Død 09.04.1999
 • Sønn av lærer Hans J. Helland (1876-1942) og poståpner og husmor Gjertrud Sandvik (1884-1975)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 1961 - 1965, V.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 1965 - 1969, V.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Sekretær, Lagtinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Sekretær, Sosialkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1963 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs av faglig og almendannende art
 • Gartnerskole 1923

Yrke

 • Arbeidet som gartner i planteskole og gartneri
 • Eget handelsgartneri 1930-1977

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1961-1963
 • Medlem Stavanger Formannskap 1951-1955, 1955-1959, 1959-1961

Offentlige verv

 • Medlem Lysverksdireksjonen 1952-1958
 • Formann Lysverksdireksjonen 1958-1961
 • Ordfører Representantskapet for Sira-Kvina Kraftselskap 1963-1980
 • Ordfører Representantskapet for Lyse kraftverk 1964-1980
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1964-1976
 • Medlem Revisjonskomiteen 1966-1968
 • Medlem Statens atomenergiråd 1966-1972
 • Formann Revisjonskomiteen 1968-1976
 • Varamedlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen 1970-1978

Tillitsverv i partier

 • Formann Stavanger Venstre 1954-1960

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Rogaland distriktslosjes råd (IOGT) 1933-1953 derav 8 år som D.T.
 • Distriktsstudieleder Rogaland IOGT 1934-1937
 • Ordfører Norsk gartnerforenings representantskap 1947
 • Medlem Norges Storlosjes råd 1949-1953
 • Ordfører Norsk gartnerforenings representantskap 1951
 • Ordfører Norsk gartnerforenings representantskap 1952
 • Ordfører Norsk gartnerforenings representantskap 1954
 • Ordfører Norsk gartnerforenings representantskap 1955
 • Ordfører Norsk gartnerforenings representantskap 1960
 • Formann Gartneriets og Hagebrukets arbeidsgiverforening 1962-1974