Halvorsen, Inger

Halvorsen, Inger (1930-2021)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Halvorsen, Inger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter