Haugen, Ingvald

Haugen, Ingvald (1894-1958)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Haugen, Ingvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.10.1894 i Hadsel, Nordland
 • Død 20.06.1958
 • Sønn av fisker og småbruker Bastian Olaussen (1857-1919) og Anna Bugge (1869-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Oslo, 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Post-, telegraf- og kystfartskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Fisker 1908-1914
 • Sjømann 1914-1919
 • Redaktør for medlemsbladet til Sjømannsforbundet 1936-1958 (i kraft av sitt verv som forbundsformann )

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Hvalrådet 1936-1958
 • Medlem Reformutvalget for utenrikstjenesten fra 1946
 • Medlem Utenriksdepartementets aspirantnemnd 1947-1958

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1936-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Avdelingstillitsmann Sjømannsorganisasjonen 1919-1927
 • Varamedlem Sekretariatet i LO 1927-1931
 • Nestformann Sjømannsorganisasjonen 1927-1936
 • Varamedlem Sekretariatet i LO 1934-1945
 • Formann Norsk sjømannsforbund 1936-1958
 • Medlem Sekretariatet i LO 1945-1958
 • Medlem Eksekutivkomiteen i transportinternationalen 1950-1958
 • Formann Hovedstyret i Sjømannshjelpen 1957-1958

Andre administrative verv

 • Formann Styret for A/S Gjøvik Hotell og Kurbad ca. 1955