Johnson, Ingjerd

Johnson, Ingjerd (1924-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1997-2001

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 16.10.1924

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 6 for Oslo, 1997 - 2001, H.

Verv

Offentlige verv

  • Medlem Statens ernæringsråd 1980-1982
  • Sekretær Rådet for videregående opplæring 1980-1982
  • Varamedlem Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel 1980-1985
  • Sekretær Utvalg for omsorgsyrker og ernæring 1983-1984
  • Observatør FNs Generalforsamling 1984
  • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1985-1989
  • Varamedlem Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) 1987-1988