Koppernæs, Inger

Koppernæs, Inger (1928-1990)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 15 dager

Gå til bildegalleri

Koppernæs, Inger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.08.1928 i Gjøvik, Oppland
 • Død 15.08.1990
 • Datter av banksjef Jens Nørve (1899-1961) og Aslaug Charlotte Støle (1901-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 14.10.1981-08.06.1983, Gunvor Aronsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Justiskomiteen, 16.06.1983 - 20.10.1983
  Medlem, Samferdselskomiteen, 20.10.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 21.02.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 14.10.1981 - 08.06.1983

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1947
 • Handelsgymnas 1949

Yrke

 • Kontorassistent ved O. Støle A/S 1950-1955
 • Direktør ved A/S Koppernæs & Sønner 1958-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Ålesund Bystyre 1959-1963
 • Medlem Ålesund Bystyre 1963-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Husnemnda, Ålesund 1972-1975
 • Medlem Styret for Strukturrasjonaliseringsfondet 1973-1978
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Årdal og Sunndal Verk 1973-1981
 • Medlem Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien 1975-1981
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Ålesund 1976-1979
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal 1976-1981
 • Medlem Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) 1976-1981
 • Medlem Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. 1977-1981
 • Medlem NORAD's fagutvalg for fiskerispørsmål 1977-1979
 • Varamedlem Utvalget for Eksportfremmende tiltak 1978-1981
 • Medlem Byfornyingsutvalget, Ålesund 1978-1979
 • Medlem Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser fra 1980
 • Medlem Forsvarsrådet 1981-1983
 • Medlem Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) 1983-1986
 • Medlem TV 2 -utvalget 1983-1985
 • Medlem Komite for norsk rompolitikk 1985-1986
 • Leder Styret for Fylkessykehuset, Ålesund 1990

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Ålesund Høyre 1959-1961
 • Medlem Ålesund Høyres finanskomité 1965-1966, 1972-1973
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Høyre 1973-1975
 • Formann Ålesund Høyre 1973-1975
 • Formann Møre og Romsdal Høyre 1975-1979, 1990-1990
 • Medlem Høyres sentralstyre fra 1975, fra 1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Forhandlingsutvalget Sildemelfabrikkenes Landsforening 1962-1969
 • Medlem Styret i Sildemelfabrikkenes Landsforening fra 1964
 • Medlem Sildemelfabrikkenes Landsforening 1969-1972
 • Varamedlem Forhandlingsutvalget Sildemelfabrikkenes Landsforening 1972-1973
 • Formann Sildemelfabrikkenes Landsforening 1973-1978
 • Medlem Hovedstyret i Norges Industriforbund 1975-1979
 • Varamedlem Forhandlingsutvalget Sildemelfabrikkenes Landsforening 1978-1979
 • Nestformann Sildemelfabrikkenes Landsforening 1980-1981

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for Norsildmel 1964-1969
 • Varamedlem Styret for A/S Fellesføring 1967-1974
 • Medlem Styret for Sagapart A/S 1973-1974
 • Medlem Representskapet i Norsildmel 1973-1981
 • Medlem Representantskapet for A/S Næringskreditt fra 1975
 • Viseformann Styret for Sagapart 1975-1980
 • Medlem Styret for Saga Petroleum 1976-1980
 • Medlem Styret for Fiskernes Bank, avdeling Ålesund 1977-1981
 • Viseformann Representantskapet for A/S Næringskreditt fra 1978
 • Varamedlem Styret for Saga Petroleum 1980-1981 etter fusjonen med Sagapart
 • Formann Styret for Sildemelindustriens Forskningsinstitutt fra 1981
 • Formann Representantskapet for A/S Næringskreditt fra 1983
 • Formann Styret for A/S H. Koppernæs & Sønner fra 1983
 • Medlem Representantskapet for Sunnmørsbanken A/S i 6 år