Lønning, Inge

Lønning, Inge (1938-2013)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lønning, Inge har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 20.02.1938 i Fana, Hordaland
 • Død 24.03.2013
 • Sønn av førstesekretær Per Lønning (1898-1974) og husmor Anna Strømø (1895-1966)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Oslo, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 7 for Oslo, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 12 for Oslo, 2005 - 2009, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  Visepresident, Stortinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  President, Lagtinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Første nestleder, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2001-2005

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 17.12.2001 - 01.01.2002
  Medlem, Utvalg for å foreta en gjennomdrøfting av ulike forhold og godtgjørelser knyttet til vervet som stortingsrepresentant, 09.01.2003 - 05.06.2003

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999

  2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 31.12.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2006 - 31.12.2007
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Høyre, 09.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Norsk bifag, Universitetet i Bergen 1957
 • Cand.theol., Universitetet i Oslo 1962
 • Praktisk-teologisk seminar, Universitetet i Oslo 1963
 • Dr.theol., Universitetet i Oslo 1971

Yrke

 • Universitetsstipendiat 1963-1964
 • Marineprest 1964-1965
 • Universitetsstipendiat 1966-1970
 • Professor systematisk teologi Universitetet i Oslo fra 1971
 • Rektor Universitetet i Oslo 1985-1992

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Dr.hon.causa, Luther College, Decorah USA 1986
 • Kommandør av St. Olavs orden 1986
 • Kommandør med stjerne av Den tyske forbundsrepublikks fortjenesteorden 1987
 • Presselosjens Toleransepris (Jo Benkows pris) 1990
 • Dr.theol.hon.causa, Åbo akademi 1992
 • Årets Opinionsdanner 1997
 • Lisl og Leo Eitingers pris for religiøs toleranse 1997
 • Willy Brandt-prisen 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1971-1979
 • Leder Utvalget til utredning av omsorg for alvorlig syke og døende 1982-1984
 • Medlem Nordisk Forskningspolitisk råd 1984-1988
 • Leder Utvalget til utredning av helseprioriteringer 1985-1987
 • Leder Det norske Universtitetsråd 1990-1992
 • Medlem Styret for Norsk Pensjonistskole 1994-1998 (oppnevnt av Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet)
 • Leder Prioriteringsutvalget 1996-1997
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2000-2002
 • Leder Utvalget for kunstnerisk utsmykning i Stortinget 2001-2005
 • President Nordisk råd 2003
 • Medlem Utvalg til å utrede forholdet mellom stat og kirke fra 2003
 • Leder Menneskerettighetsutvalget fra 2009

Tillitsverv i partier

 • 1. nestleder Høyre 1998-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Norsk teologisk nemnd for mellomkirkelige spørsmål 1982-1985
 • President Nordmannsforbundet 1987-1999
 • Leder Europabevegelsen i Norge 1993-1995
 • President Tysk/norsk selskap fra 1998

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Universitetsforlaget 1986-1998
 • Leder Styret for NKS-stiftelsen 1986-2000
 • Leder Hovedutvalget for Helse & Rehabilitering fra 1997

Litteratur

 • Kerygma und Dogma
 • Zeitschrift für systematische theologie und religionsphilosophie
 • Lønning, Inge (red.): Kirke og Kultur
 • Lønning, Inge: Levende Luther. Et utvalg, Oslo 1967
 • Lønning, Inge: Kanon im Kanon. Zum dogmatischen Grundlagenproblem des neutestamentlichen Kanons, Oslo/München 1971
 • Lønning, Inge (red.): Luthers verker i utvalg, 1978-83
 • Lønning, Inge (red.): Om verden full av djevler var... Demontro og onde ånder i fortid og nåtid, Oslo 1979
 • Lønning, Inge (red.): Frihet til tro. En bok om bibel og bekjennelse, Oslo 1980
 • Lønning, Inge: Gott, Theologische Realenzyklopädie, De Gruyter Berlin 1984
 • Lønning, Inge: Fellesskap og frihet. Tid for idépolitikk, 1997