Laumann, Ingunn

Laumann, Ingunn (1952-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 127 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 29.05.1952

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1985 - 1989, A.
  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1989 - 1993, A.