Narmo, Ingrid Arnkværn

Narmo, Ingrid Arnkværn (1914-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 35 dager

Gå til bildegalleri

Narmo, Ingrid Arnkværn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter