Pedersen, Inger

Pedersen, Inger (1936-2023)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 164 dager

Gå til bildegalleri

Pedersen, Inger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.05.1936 i Flekkefjord, Vest-Agder
 • Død 01.08.2023
 • Datter av vaktmester Johannes Olsen (1899-1954) og hjemmearbeidende Sigrid Nuland (1904-1986)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 12 for Nordland, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 19.05.1989
  Medlem, Justiskomiteen, 15.05.1986 - 23.05.1986
  Varamedlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
  Leder, Justiskomiteen, 23.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 19.05.1989 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 25.02.1992
  Leder, Kontrollkomiteen, 25.02.1992 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Personlig varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 16.12.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -
  Varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 16.11.1990
  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 16.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Miljøverndepartementet, 24.10.1979 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1955
 • Forberedende prøver i filosofi, språkvitenskap, fonetikk og latin, Universitetet i Oslo 1956-1958
 • Journalistakademiet 1957-1958

Lærlingepraksis

 • Journalistlærling i Nybrott, Larvik 1955-1957

Yrke

 • Journalist i dagbladet Sørlandets Flekkefjordskontor 1958-1959
 • Journalist i Fremover, Narvik 1959-1985
 • Informasjonssjef Narvik kommune 1993-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Narvik Kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Narvik Formannskap 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Barnehagenemnda, Narvik 1968-1971
 • Medlem Bibliotekstyret, Narvik 1968-1972
 • Medlem Skolestyret, Narvik 1968-1977
 • Formann Barnehagenemnda, Narvik 1971-1979
 • Nestformann Rikstrygdeverkets styre 1979-1982
 • Medlem Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 1980
 • Formann Generalplanutvalget 1981-1982
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank 1982
 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1985-1990
 • Varamedlem Riksvalgstyret 1989
 • Medlem Statens Naturforvaltningsråd 1992-2002
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1994-1997
 • Meddommer Arbeidsretten, Nordland 1994-1998

Tillitsverv i partier

 • Medlem Arbeiderpartiets landsstyre 1975-1981
 • Medlem Styret for Kristiansand Arbeiderparti 1999-2003
 • Varamedlem Vest-Agder Arbeiderparti 2000-2003
 • Medlem Styret for Narvik Arbeiderparti

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Christiania Bank og Kreditkasse 1978-1986