Presterud, Inger-Margrethe

Presterud, Inger-Margrethe (1936-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 276 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.06.1936 i Bergen, Hordaland
 • Datter av disponent Hjalmar Pedersen (1902-1987) og hjemmeværende Martha Hansen (1907-1985)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1985-09.05.1986 for Arne Skauge.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1953
 • Eksamen økonomisk gymnas 1956
 • Kurs i offentlig administrasjon, Norges Handelshøgskole 1990

Yrke

 • Sekretær Bergen trygdekontor 1957-1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Formannskap 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991, 1991-1995, 1995-1999

Offentlige verv

 • Formann Barnehagenemnda, Bergen 1979-1982
 • Formann Politirådet, Bergen 1979-1985
 • Formann Barnevernsnemnda, Bergen 1979-1982
 • Nestformann Hovedutvalget for Helse- og sosialsaker, Bergen 1984-1985
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Den Nationale Scene 1984-1991
 • Medlem Styret for Kommunedata Vestlandet/Norsk Informasjonsteknologi 1984-1992
 • Medlem Kommunalutvalget, Bergen fra 1985
 • Formann Bygningsrådet, Bergen 1985-1987 (kommunalråd)
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 1986-1990
 • Varamedlem Forliksrådet, Nordre krets 1992
 • Formann Bedriftsforsamlingen ved Den Nationale Scene 1992-1999
 • Leder Hovedutvalget for teknisk utbygging, Bergen 1993-1995 (kommunalråd)
 • Leder Styret for Bergen Sporvei 1993-1998
 • Nestleder Hovedutvalget for teknisk utbygging, Bergen 1996-1999 (kommunalråd)
 • Leder Styret for Gaia trafikk 1998-2000
 • Medlem Erstatningsutvalget, Bergen fra 2004

Tillitsverv i partier

 • Medlem Bergen Høyres hovedstyre 1978-1999
 • Medlem Bergen Høyres arbeidsutvalg 1978-1999
 • Formann Bergen Høyres informasjonskomite 1978-1981
 • Medlem Bergen Høyres representantskap fra 1978
 • Medlem Hordaland Høyres fylkesstyre 1983-1989
 • Medlem Høyres kommuneutvalg 1985-1989
 • Formann Programkomiteen 1987-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv Midhordaland krets av Norges Husmorforbund 1962-1974
 • Formann Sudmanske stiftelse fra 1984
 • Medlem Kommunenes Sentralforbund, Hordaland krets 1988-1996
 • Medlem Styret for Vestlandske boligbyggerlag 1988-2000
 • Medlem Landstinget i Kommunenes Sentralforbund 1988-1996

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norsk Informasjonsteknologi (NIT) 1990-1992

Litteratur

 • Schönfelder, Lotte: Bergen vår barndoms by, Gyldendal Bergen 1998