Raaum, Ingvill Elsebe

Raaum, Ingvill Elsebe (1935-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 7 dager

Gå til bildegalleri

Raaum, Ingvill Elsebe har avgått ved døden.

Finn informasjon etter