Skarstein, Inger-Lise

Skarstein, Inger-Lise (1937-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.07.1937 i Oslo, Oslo
 • Datter av skreddermester Alf Odmund Haug (1902-1976) og kontor-/kassadame Mary Gudrun Egeberg (1904-1985)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Hordaland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 6 for Hordaland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  1. varapresident, Odelstinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Sekretær, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 10.10.1984
  Midlertidig nestformann, Samferdselskomiteen, 10.10.1984 - 05.11.1984
  Sekretær, Samferdselskomiteen, 05.11.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1981 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 - 1984

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs og språkstudier i utlandet i årene 1956-1965
 • Student 1956
 • Sekretærkurs ved Oslo handelsgymnasium 1958
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 16 1982

Yrke

 • Kontorassistent ved Sentralregistret for sjømenn 1956-1957
 • Kontorassistent ved Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd 1959-1961
 • TV-vertinne NRK Fjernsynet 1959-1965 (NRKs første hallodame)
 • Diverse free-lance virksomhet i NRK Radio/Fjernsynet 1959-1998
 • Guide og bedriftsvertinne ved Freia A/S 1962-1964
 • Medarbeider i Alt for damene 1963-1964
 • Reklamekonsulent ved Alfsen & Beckers reklamebyrå 1964-1965
 • Rådgiver og selvstendig næringsdrivende 1989

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Bystyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Skoleutvalget ved U. Pihls skole, Bergen 1971-1976 (kommunens representant)
 • Medlem Rådet for Turisttrafikkomiteen for Vest-Norge 1971-1979 (kommunens representant)
 • Varamedlem Miljøutvalget, Bergen 1971-1975
 • Medlem Miljøutvalget, Bergen 1975-1979
 • Medlem Næringsnemnda, Hordaland 1976-1979
 • Formann Skoleutvalget ved U. Pihls skole, Bergen 1976-1978 (kommunens representant)
 • Medlem Statens Naturvernråd 1977-1990
 • Medlem Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat 1980-1984
 • Medlem Styret for Transportøkonomisk Institutt 1982-1989
 • Leder Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" 1982-1991
 • Formann Komiteen for sivile saker, Den nordatlantiske forsamling 1988-1989
 • Medlem Statens Naturforvaltningsråd 1990-1995
 • Nestleder Statens Naturforvaltningsråd 1995-1999
 • Medlem og meddommer Gulating Lagmannsrett 1996-2004
 • Medlem 17. mai komiteen, Bergen fra 1999
 • Nestleder Styret for Bergen Kunstmuseum fra 1999 (kommuenes representant)

Tillitsverv i partier

 • Medlem og formann Styret for Hellen Høyres bydelsforening, Sandivken/Hellen Høyres bydelsforening og Bergenhus Høyres bydelsforening fra 1970
 • Medlem Bergen Høyres programkomite 1974-1974
 • Medlem Bergen Høyres hovedstyre fra 1974
 • Medlem Bergen Høyres representantskap fra 1974
 • Medlem Høyres politiske råd 1975-1980
 • Medlem Høyres Feministgruppe 1977-1978
 • Medlem Høyres Kommunalutvalg 1977-1981
 • Decisor Hordaland Høyre fra 1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Vestlandske naturvernforening 1971-1974
 • Formann Naturvettaksjonen i Bergen 1973-2004
 • Formann Vestlandske naturvernforening 1973-1974
 • Medlem Landsstyret for Norges naturvernforbund 1973-1979
 • Medlem Styret i Vestlandsavdelingen av Verdens Villmarksfond (WWF) 1974-1977
 • Formann Hold Skjærgården Ren-aksjonen i Hordaland 1975-1978
 • Medlem FN-sambandets hovedstyre 1976-1978
 • Medlem Landsstyret i HSR 1979-1980
 • Formann Landsstyret i HSR 1980-1984
 • Varamedlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1981-1985
 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1985-1989
 • Medlem Styret i Bergen og Omland Friluftsråd 1987-1999
 • Medlem og leder Styret for Fortidsminneforeningen, Bergen og Hordaland avdeling 1990-1996
 • Leder Friluftsrådenes landsforbund 1992-1998
 • Medlem Hovedstyret for Fortidsminneforeningen 1996-1997
 • Varamedlem Styret for Det norske Skogselskap 1998-1999
 • Varaordfører Generalforsamlingen ved Friluftsrådenes landsforbund 1998-2005
 • Leder Styret i "Bergen Forum 21" 1998-2000
 • Leder Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) 1998-2004
 • Medlem Styret for Det norske Skogselskap fra 1999
 • Ordfører Representantskapet for Bergen og Omland Friluftsråd 1999-2006
 • Medlem Styret for Norsk kulturarv 2003-2005
 • Medlem Styret for Bergen og Omland Friluftsråd fra 2005
 • Leder Styret for Norsk kulturarv fra 2005

Andre administrative verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Hansa Bryggeri A/S 1978-1988
 • Medlem Rådet for Akvarieselskapet i Bergen 1980-1994
 • Varaformann Rådet for Akvarieselskapet i Bergen fra 1994
 • Medlem Styret for Solgården Ferie- og Helsesenter, Spania fra 1996

Litteratur

 • Diverse artikler i foreningsblad om kultur-, miljø- og friluftssaker
 • Skarstein, Inger-Lise: Se mormor! Det begynte med "hundremeterskogen", i Odd Kjell Skjegstad (red.): Friluftsliv - inn i naturen, Odd forlag Oslo 1999