Dag, Inger

Dag, Inger (1933-2019)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Dag, Inger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.03.1933 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Død 22.11.2019
 • Datter av arkitekt Ragnar Dag (1898-1964) og husmor Dagny Fosby (1903-1968)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Vestfold, 1989 - 1993, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1947-1950
 • Statens håndverks- og kunstindustriskole, tekstillinjen 1951-1955
 • Studiereiser Hellas 1964-1965
 • Studiereiser Persia 1969-1970
 • Studiereiser Italia 1973-1974
 • Studiereiser Sri Lanka 1982-1983

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • H.M. Kongens Fortjenestemedalje 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandefjord Bystyre 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979, 1983-1987, 1987-1989, 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Samferdselsstyret, Vestfold 1979-1989
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Vestfold, Vestfold 1995-1999
 • Lekdommer Herreds- og byretten, Sandefjord 1995-2003
 • Medlem FNs World Food Summit 1996
 • Medlem Overligningsnemnda, Sandefjord 1999-2003
 • Medlem Organisasjonen for ernæring og landbruk (FAO), Roma 2001 (forberedende møte)
 • Medlem FNs World Food Summit 2002
 • Medlem Plan- og bygningsutvalget, Sandefjord 2003-2007
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Vestfold 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Sandefjord SV 1963-1975, 1978-1989
 • Gruppeleder SVs gruppe i Sandefjord bystyre 1971-1989
 • Leder Styret i Sandefjord SV 1975-1978, 1993-1994
 • Medlem Styret i Vestfold SV 1983-1989
 • Gruppeleder SVs gruppe i Vestfold fylkesting 1987-1989
 • Nestleder Styret i Vestfold SV 1994-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Vestfold Billedkunstnere og Kunsthåndverkere (VBK) 1980-1985
 • Leder Styret i Vestfold Kunstnersenter 1981-1985
 • Medlem Vestfold Billedkunstnere og Kunsthåndverkeres kunstneriske råd 1983-1985
 • Medlem ForUMs arbeidsgruppe for handel og bærekraftig utvikling 1994-1997
 • Medlem Forum for utvikling og miljø (ForUM) 1994-2000
 • Leder Styret for GATT/WTO-kampanjen 1994-2003
 • Nestleder Styret i Vestfold Nei til EU 1994-1998
 • Leder Styret i Vestfold Bonde- og småbrukerlag 1997-2002
 • Medlem ForUMs arbeidsgruppe om handel og WTO 1997-2003
 • Medlem Rådet i Nei til EU 1998-2006
 • Medlem Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2000-2002
 • Leder EU-utvalget for Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2004-2006
 • Æresmedlem Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2006

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norsk Landbruksmuseum 2003-2007

Litteratur

 • Steen, Inger Dag: "GATT/Uruguayrunden - Tredje verden og landbruk.", i Kjetil Hillestad og Jan H. Brotnov (red.): EF og den tredje verden., Cultura forlag A/S Oslo 1992
 • Steen, Inger Dag: "Genteknologi - en gave til menneskeheten", i ATTAC/Norge Utveier-05, Designtrykkeriet Bergen 2005