Skotte, Ingrid Johanna

Skotte, Ingrid Johanna (1901-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Skotte, Ingrid Johanna har avgått ved døden.

Finn informasjon etter