Sørheim, Ingjald Ørbeck

Sørheim, Ingjald Ørbeck (1937-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1969-1973

Gå til bildegalleri

Sørheim, Ingjald Ørbeck har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.07.1937
 • Død 18.09.2010

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Oslo, 1969 - 1973, A.

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK), 1980
 • Medlem Flystøyutvalg, Oslo Lufthavn, Fornebu, 1980-1981
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd, 1980-1982
 • Medlem Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk, 1980-1983
 • Leder Kartrådet, 1980-1982
 • Varamedlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, 1980-1982
 • Medlem Energilovutvalget, 1982-1983
 • Varamedlem Rådet for forskning for samfunnsplanlegging, 1983