Staldvik, Inge

Staldvik, Inge (1955-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 130 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.01.1955 i Namsskogan, Nord-Trøndelag
 • Sønn av småbruker og gruvearbeider Jorleif Staldvik (1928-2007) og husmor og bussjåfør Haldis Bjørhusdal (1932-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, A. (01.10.1989 - 14.12.1992)
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, Uav. (15.12.1992 - 12.01.1993)
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, SV. (13.01.1993 - 30.09.1993)
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, Uav. (13.01.1993 - 30.09.1993)
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 23.02.1993
  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

  1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs i parti og fagbevegelse
 • Realskole 1972
 • Grunnkurs Mære landbrukskole 1973
 • Ringsaker folkehøgskole 1975
 • Tradisjonsmat, Høgskolen i Telemark 2002
 • Kommunal økonomi og ledelse, Høgskolen i Nord-Trøndelag (kommunalkandidat) 2004

Yrke

 • Gruvearbeider Skorovas gruber 1973-1974
 • Ligningssekretær Nittedal 1975-1978
 • Småbruker fra 1983
 • Prosjektleder for mobiliseringsprosjektet Bygdaliv 1997-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Røyrvik Kommunestyre 1983-1985
 • Medlem Røyrvik Kommunestyre 1995-1999
 • Medlem Røyrvik Formannskap 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1999-2003
 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Fylkeskulturstyret, Nord-Trøndelag 1979-1981
 • Medlem Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag 1981-1985
 • Formann Administrasjonsutvalget, Røyrvik 1984-1987
 • Varamedlem Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag 1995-1999
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Nord-Trøndelag 1999-2003
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag 2003-2007
 • Leder Kontrollutvalget, Røyrvik 2003-2007
 • Leder Kontrollutvalget, Nord-Trøndelag 2003-2007
 • Varamedlem Områdestyret for reindrift 2003-2007
 • Nestleder Regional rovviltnemnd, Midt-Norge 2006-2007

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Nord-Trøndelag AUF 1972-1974, 1983-1984
 • Formann Røyrvik Arbeiderparti 1974-1974, 1986-1988
 • Formann Ringsaker Folkehøgskole AUF 1975-1975
 • Kulturleder Akershus AUF 1976-1977
 • Formann Sørum Arbeiderparti 1977-1978
 • Organisasjonssekretær Nord-Trøndelag AUF 1978-1982
 • Formann Nord-Trøndelag AUF 1982-1983
 • Leder Nord-Trøndelag SV 1994-1996
 • Leder Røyrvik SV 1995-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Folkebevegelsen mot EEC i Røyrvik 1972
 • Hovedtillitsmann Ingeniørkompaniet Brigade Nord 1976
 • Nestformann Norsk tjenestemannsforbund avdeling 107-61 1977-1978
 • Ungdomsfylkeskontakt LO 1979-1983
 • Medlem LOs ungdomsutvalg i Nord-Trøndelag 1979-1982
 • Medlem Landsstyret for Landssammenslutninga av vasskraftkommuner 1985-1991
 • Medlem Styret i Nei til EU 1990-1995
 • Leder Røyrvik Nei til EU fra 1994
 • Leder Røyrvik og Namsskogan Bonde- og småbrukarlag 1995-1997
 • Lokaltillitsvalgt Gilde Bøndernes Salgslag 1996-2000
 • Leder Naumdøla Mållag 1996-2000
 • Leder Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag 2002-2009
 • Medlem Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2003-2005

Andre administrative verv

 • Leder Utviklingslaget Fjelliv AL 1995-2000

Litteratur

 • Staldvik, Inge: Nok er nok, Samlaget Oslo 1993