Sverdrup, Ingvard

Sverdrup, Ingvard (1936-1997)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 44 dager

Gå til bildegalleri

Sverdrup, Ingvard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.09.1936 i Kristiansund, Møre og Romsdal
 • Død 09.03.1997
 • Sønn av disponent Ingvard B. Sverdrup og Astrid Louise Bakken

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  1. varapresident, Stortinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1956
 • Studentfagkurs handel/økonomi 1958

Yrke

 • Ansatt i firmaet Sverdrups Bokhandel A/S 1959-1997
 • Salgssjef og disponent i firmaet Sverdrups Bokhandel A/S 1969-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansund Formannskap 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1971-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1975-1979
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1979-1980
 • Fylkesordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1981 fungerende fylkesordfører
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1982
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1983-1985
 • Fylkesordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1983 fungerende fylkesordfører

Offentlige verv

 • Medlem Distriktshøyskolestyret, Møre og Romsdal 1967-1969
 • Formann Plan- og byggenemnda for Fylkessjukehuset i Kristiansund fra 1978
 • Varamedlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1979-1986
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal fylkesbåtar 1983-1985
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder
 • Medlem en rekke kommunale nemnder

Tillitsverv i partier

 • Formann Kristiansund Unge Høyre 1957-1959
 • Medlem Styret for Kristiansund Høyre fra 1957
 • Formann Møre og Romsdal Unge Høyre 1958-1960
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1961-1963
 • Formann Kristiansund Høyre 1962-1964
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Høyre 1962-1994
 • Gruppeformann Høyres bystyregruppe i Kristiansund 1963-1971
 • Viseformann Møre og Romsdal Høyre 1967-1969, 1981-1983
 • Medlem Høyres sentralstyre 1969-1978
 • Formann Høyres fylkestingsgruppe i Møre og Romsdal 1971-1983
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1985-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Kristiansund og Nordmøre turistforening 1962-1968
 • Viseformann Kristiansund og Nordmøre turistforening 1966-1968
 • Varamedlem Styret i Den Norske Bokhandlerforening 1975-1976
 • Varaformann Kristiansund Handelsstands forening 1976-1978
 • Varamedlem Styret i Den Norske Bokhandlerforening fra 1995

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Nordmøre sparebank fra 1963
 • Medlem Styret for Sentral Bokhandel 1976-1977
 • Medlem Styret for Norsk Bokimport 1977-1978
 • Formann Forstanderskapet ved Nordmøre sparebank 1978-1983
 • Medlem Styret for Kredittkassen Fiskernes Bank, avdeling Kristiansund fra 1983
 • Medlem Styret for Vestbase A/S 1993-1996
 • Formann Styret for Midtnorske Baseservice A/S 1993-1996