Thorsen, Ingebjørg

Thorsen, Ingebjørg (1930-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter