Tusvik, Inga Lovise

Tusvik, Inga Lovise (1914-1992)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Tusvik, Inga Lovise har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.07.1914 i Borgund, Møre og Romsdal
 • Død 14.05.1992
 • Datter av fisker og småbruker Lars Petter Olaus Tusvik (1875-1954) og Ingeborg Elise Maurstad (1875-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1958 - 1961, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1961 - 1965, V.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1965 - 1969, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Nestformann, Administrasjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student, Ålesund gymnas 1935
 • Cand.philol., Universitetet i Oslo 1949

Yrke

 • Vikar i folkeskolen i Borgund og Hareid, lærer framhaldskolen Borgund og kort vikariat ved Ålesund høyere almenskole 1940-1945
 • Vikar ved Sortland kommunale høyskole 1948
 • Vikar ved Tromsø høyere almenskole 1949
 • Styrer ved Askvoll realskole 1950-1952
 • Lektor ved Rogaland offentlige landsgymnas 1952-1969
 • Sekretær Rogaland offentlige landsgymnas 1955-1960
 • Rektor ved Voss gymnas 1969-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen (for motstandsarbeidet i Mil.org.)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Askvoll Kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Time Kommunestyre 1955-1959
 • Medlem Time Formannskap 1959-1963
 • Varaordfører Time Kommunestyre 1963-1967
 • Varamedlem Voss Formannskap 1971-1973
 • Medlem Voss Formannskap 1973-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1975-1979 for DLF

Offentlige verv

 • Medlem Folkeopplysningsrådet 1956-1959
 • Medlem Kvinneutvalget i Rogaland bispedømmeråd 1958-1969
 • Formann Samarbeidsnemnda for Jærkommunene 1963-1965
 • Domsmann Herredsretten 1964-1967
 • Varamedlem Soknerådet 1964-1967
 • Medlem Styret for Statens edruskapsdirektorat 1969-1972
 • Formann Voksenopplæringskomiteen 1970-1972

Tillitsverv i partier

 • Formann Time Venstrekvinnelag 1955-1959
 • Medlem Venstres landsstyre 1960-1969
 • Formann Rogaland Venstres fylkeskvinnelag 1963-1969
 • Formann Norges Venstrekvinnelag 1965-1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varaordfører Representantskapet i Motorførernes avholdsforbund 1965-1968
 • Medlem Representantskapet i Motorførernes avholdsforbund 1968-1970