Ulveseth, Ingvald Johan

Ulveseth, Ingvald Johan (1924-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1969-1973
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Ulveseth, Ingvald Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.08.1924 i Fjell, Hordaland
 • Død 14.03.2008
 • Sønn av gardbruker og entreprenør Karl Mathias Sjursen Ulveseth (1886-1957) og husmor Anna Nilsina Nilsdatter Dyrøy (1889-1949)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 24.03.1971
  Nestformann, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.03.1971 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1966 - 1967
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1968 -

  1969-73

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 01.01.1964 - 01.08.1965
  Statsråd, Industridepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Bygningsingeniør NTH 1949

Yrke

 • Ansatt i bygningsteknisk konsulentfirma i Bergen 1949-1952
 • Kommuneingeniør i Fjell kommune 1952-1961
 • Ansatt i murmester- og entreprenørfirmaet Brødrene Ulveseth A/S, Bergen 1961-1964
 • Fylkesmann i Sogn og Fjordane 1971-1994

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1992

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fjell Formannskap 1955-1958, 1965-1967
 • Ordfører Fjell Kommunestyre 1958-1959, 1959-1963, 1963-1965

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1958-1959
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1959-1963
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Hordaland 1959-1963
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1963-1965

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Trygdekassa, Fjell 1956-1964
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Fjell 1956-1964
 • Varaformann Fylkesskolestyret, Hordaland 1960-1971
 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1962-1975
 • Formann Brunemda for Sotra og Øygarden 1962-1965
 • Formann Vestlandskomiteen 1965-1971
 • Medlem Komiteen for rasjonalisering av byggevirksomheten 1965-1966
 • Medlem Videreutdanningskomiteen av 1965 1965-1970
 • Medlem Utvalget av 1965 til å utrede visse spørsmål vedrørende skjønnsordningen i ekspropriasjonssaker 1965-1969
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds komite for bygg- og anleggsteknisk forskning 1967-1969
 • Medlem Representantskapet for Horten Verft 1968-1973
 • Formann Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds komite for bygg- og anleggsteknisk forskning 1969-1972
 • Varaformann Styret for Naturskadefondet 1972-1976
 • Leder Oljeutvalget, Sogn og Fjordane 1976-1995
 • Medlem Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) 1976-1979
 • Medlem Styret for Industrifondet 1976-1983
 • Medlem Styret for Utviklingsfondet 1976-1979
 • Medlem Skipsbyggingsutvalget 1976-1978
 • Medlem Styret for Kommunedata Vestlandet 1977-1980
 • Formann Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1977-1978
 • Formann Byggenemda for Det Norske Teateret, Oslo 1977-1985
 • Formann Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1978-1985
 • Medlem Styret for Utviklingsselskapet for Næringsliv på Vestlandet 1985-1994
 • Formann Styret for Norges byggstandardiseringsråd 1988-1996
 • Leder Styret for Jordforsk Senter for jordfaglig miljøforskning, Ås 1989-1997
 • Medlem Veiplanutvalget for Norsk veiplan II til 1973

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Styret i Hordaland Arbeiderparti
 • Formann Fjell Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Styret i Norges Herredsforbund 1960-1964

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Øygarden og Sotra rutelag L/L 1960-1962
 • Formann Styret for Øygarden og Sotra rutelag L/L 1962-1973
 • Formann A/S Sotrabrua 1965-1976
 • Medlem Styret for A/S Ungdomsbygg 1968-1973
 • Formann Styret for Bergens Arbeiderblad 1968-1974
 • Medlem Styret for Norsk Hydro 1970-1973
 • Formann Styret for Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 1976-1982
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Widerøe Flyveselskap 1981-1995

Litteratur

 • Diverse artikler i fagtidsskrift og i politiske skrifter (om byggteknikk, regionplanlegging m.m.)