Valle, Inger Louise

Valle, Inger Louise (1921-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Valle, Inger Louise har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.11.1921 i Kristiania, Oslo
 • Død 21.05.2006
 • Datter av skipsreder Jens Andvig (1876-1963) og hjemmeværende Nora Louise Berg (1893-1953)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Akershus, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1977-03.10.1980, Svein Gunnar Morgenlien møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Sosialkomiteen, 13.10.1980 - 30.09.1981

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Departementet for familie- og forbrukersaker, 17.03.1971 - 08.05.1972
  Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 08.05.1972 - 18.10.1972
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 15.01.1976 - 08.10.1979
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 08.10.1979 - 03.10.1980

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1940
 • Handelsgymnas 1941
 • Cand.jur. 1951

Yrke

 • Handelslærer ved Norsk korrespondanseskole 1941-1947
 • Sekretær og konsulent i Prisdirektoratet 1942-1958
 • Konsulent i Forbrukerrådet 1958-1965
 • Avdelingsleder i Forbrukerrådet 1966-1973
 • Forbrukerombudsmann 1973-1981
 • Rasjonaliseringsdirektør 1981-1986
 • Pensjonist fra 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum Kommunestyre 1967-1971, 1987-1991, 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Lukkelovkomiteen av 1959 1959-1962
 • Medlem Kjøpslovkomiteen av 1962 1962-1969
 • Medlem Nordisk komite for konsumentspørsmål 1964-1970
 • Medlem Bladportokomiteen av 1964 1964-1967
 • Medlem Angrefristkomiteen av 1967 1967-1970
 • Varamedlem Helserådet, Bærum 1967-1971
 • Varamedlem Sosialstyret, Bærum 1967-1971
 • Formann Nordisk komite for konsumentspørsmål 1970-1971
 • Medlem Standardkontraktskomiteen av 1971 1971
 • Medlem Budsjettsystemutvalget 1981-1982
 • Medlem Forskningspolitisk råd 1983-1988
 • Medlem Lederopplæringsrådet i Norge 1983-1988
 • Medlem Utvalget til å vurdere ny tollov 1985-1987
 • Medlem Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk 1986-1988
 • Medlem Styret for Bedriftsøkonomisk institutt i Oslo 1986-1988
 • Medlem Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) 1987-1988
 • Medlem Administrasjonsutvalget 1987-1995
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, kirke og fritid, Bærum 1987-1995
 • Nestleder Rikshospitalets styre 1987-1995
 • Medlem Børsrådet ved Oslo Børs 1988-1993
 • Medlem Styret for Kredittilsynet 1989
 • Nestleder Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) 1989-1992
 • Nestleder Styret for Kredittilsynet 1990-1993
 • Medlem Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) 1992-1993
 • Nestleder Fellesstyret for Nytt Rikshospital 1994-1997
 • Leder Kontrollutvalget, Bærum 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem DNAs miljøutvalg og demokratiutvalg 1969-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norsk Tjenestemannslag ved Forbrukerrådet 1962-1966
 • Medlem Samarbeidsutvalget Norsk Tjenestemannslag ved Forbrukerrådet 1966-1971
 • President FN-sambandet 1983-1989

Litteratur

 • Valle, Inger Louise: Dette står jeg for, Oslo 1989