Valle, Inger Louise

Valle, Inger Louise (1921-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Valle, Inger Louise har avgått ved døden.

Finn informasjon etter