Malvik, Ingvild Vaggen

Malvik, Ingvild Vaggen (1971-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2005-2009
Ansiennitet:
6 år, 113 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 03.04.1971 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Datter av dreier Henry Normann Malvik (1933-) og sykepleier Aasa Vaggen (1930-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, SV.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, SV.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.2005-18.10.2007 for Øystein Djupedal.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  Sekretær, Lagtinget, 09.10.2001 - 30.09.2002
  Sekretær, Lagtinget, 01.10.2002 - 30.09.2003
  Sekretær, Lagtinget, 01.10.2003 - 30.09.2004
  Sekretær, Lagtinget, 01.10.2004 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2005 - 18.10.2007

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vikhamar barne- og ungdomsskole 1978-1987
 • Malvik videregående skole 1987-1990
 • Cand.mag. (samfunnskunnskap, statsvitenskap og historie) ved NTNU 1990-1996 (kristendomskunnskap og personalpsykologi)
 • Cand.polit. i statsvitenskap ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet 1997-2000
 • Mitthögskolan i Östersund, miljøstyrning 1998

Yrke

 • Vikarlærer ved Nidarvoll barneskole 1993
 • Senter for miljø og utvikling ved NTNU 1997-1998 (timearbeid)
 • Assistent i internasjonalt forskningsprosjekt ved Senter for teknologi og samfunn ved NTNU 1998-1999 (Public Participation and Environmental Science and Technology Options)
 • Arbeid med websidene www.agenda21.no for Stiftelsen Idébanken 1999
 • Utreder for Framtiden i våre hender 1999 (FIVH-Rapport nr. 8/99)
 • Vitenskapelig assistent ved Program for Industriell økologi ved NTNU 1999-2001
 • Forsker/koordinator NTNU fra 2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Malvik Kommunestyre 1991-1995 (møtte fast 1994-95)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Likestillingsutvalget, Malvik 1991-1992
 • Nestleder Hovedutvalget for undervisning, Malvik 1991-1992
 • Medlem Styret for Bygdeutviklingsmidlene, Sør-Trøndelag 1995-1999
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Sør-Trøndelag 1995-1999
 • Medlem Hovedutvalget for næring, samferdsel og kultur, Sør-Trøndelag 1995-1999
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Teaterverksted 1996-1999
 • Medlem Styret for Trondheim Kunstmuseum 1997-1999
 • Medlem Styringsgruppe for Interreg. Prosjekt innen Nordens Grønne Belte på Agenda 21 for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Jämtland 1998-1999
 • Varamedlem Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim fra 2009

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Malvik AUF 1986-1987
 • Medlem Styret for Sosialdemokratisk studentforbund i Trondheim 1991-1992, 1995-1997
 • Medlem Sør-Trøndelag LOs ungdomsutvalg 1991-1993
 • Medlem Sør-Trøndelag As forretningsutvalg 1991-1993
 • Deltaker AUFs Lederskole 1991-1992
 • Medlem AUFs landsstyre 1991-1993
 • Leder Sør-Trøndelag AUF 1991-1993
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag A 1991-1993
 • Medlem Sør-Trøndelag As nominasjonskomité 1992-1992
 • Deltaker IUSY konferanse om Kvinner og Helse i Strasbourg 1992-1992
 • Ungdomssekretær LO og AUF i Nord-Trøndelag 1993-1995
 • Deltaker FNSU konferanse Island om Europapolitikk 1994-1994
 • Medlem DNAs faggruppe i teknologi og miljø 1998-2000
 • Nestleder Malvik SV 2000-2001
 • Medlem Sør-Trøndelag SVs miljøutvalg fra 2001
 • Medlem Styret for Malvik SV fra 2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Malvik videregående skoles elevråd 1989-1990
 • Leder Sør-Trøndelag Gymnasiastutvalg 1990-1991
 • Leder Norges Gymnasiastsambands organisasjonskommisjon 1991-1992
 • Medlem Landstyret for Framtiden i våre hender 1994
 • Leder Norsk Kommuneforbunds ungdomsutvalg i Nord-Trøndelag 1994
 • Nestleder Landstyret for Framtiden i våre hender 1995
 • Medlem Landsstyret for Framtiden i våre hender 1996-1997
 • Leder Landstyret for Framtiden i våre hender 1998-2001

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Senter for miljø og utvikling ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet 1998

Litteratur

 • Malvik, Ingvild Vaggen: Tenke lokalt og handle globalt: Agenda 21 - fra internasjonal avtale til praktisk gjennomføring. Noen betraktninger om Norges bidrag lokalt til ei bærekraftig utvikling, Senter for miljø og utvikling/NTNU Trondheim 1997
 • Malvik, Ingvild Vaggen: ProSus - LA21 Light, Universitetsforlaget Oslo 1998
 • Eik, Arne og Ingvild Vaggen Malvik: ProSus - Lokal Agenda 21 og Industriell økologi: To paralelle veier til bærekraftig utvikling?, Universitetsforlaget Oslo 1998
 • Traasdahl (red.): Hva kan gjøres? Håp og styring på en liten klode. Artikkel "Det globale i det lokale", Tiden Norsk Forlag Oslo 1999
 • Malvik, Ingvild Vaggen: Forklaring - og bortforklaring. Hvilke faktorer forklarer kommunenes gjennomføring av Lokal Agenda 21?, Framtiden i våre hender Oslo 1999
 • Malvik, Ingvild Vaggen, Elin Mathiassen og Terje Semb: Bærekraftig mobilitet- En visjon for framtiden?, Program for industriell økologi/NTNU Trondheim 1999
 • Malvik, Ingvild Vaggen: Når lokale samfunn møter globale problemer. En komparativ analyse av implementeringen av Lokal Agenda 21 i Trondheim og Østersund, 2000