Wærstad, Ingebjørg

Wærstad, Ingebjørg (1926-2013)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 21 dager

Gå til bildegalleri

Wærstad, Ingebjørg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter