Olsen, Ingalill

Olsen, Ingalill (1955-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 101 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 15.12.1955
 • Datter av fisker og fiskebåtreder Trygve Olsen (1921-1979) og husmor Alfhild Kremmervik (1922-1995)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Finnmark, 2009 - 2013, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 22.10.2009
  Andre nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2017-2021

  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2019 - 30.09.2020

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 02.10.2010 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Havøysund skole 1962-1971
 • Husflidskole, Lakselv, søm- og vevlinje 1971-1973
 • Røros vgs., kunst- og håndverklinje 1973-1974
 • Manger folkehøgskole 1975
 • Lærerhøyskolen i Finnmark 1976-1980
 • Skoleutvikling og ledelse, UiT 1985-1986
 • Billedved, Formingshøyskolen i Oslo 1986-1987

Yrke

 • Lærer, Havøysund skole 1980-1986
 • Pedagogisk konsulent, Måsøy kommune 1987-1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Måsøy Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995
 • Ordfører Måsøy Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2009

Offentlige verv

 • Leder Havnestyret, Måsøy 1991-1995
 • Medlem Luftfartsverkets styre 2001-2002

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Finnmark A 1983-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kommunal rapport fra 2008