Eriksen, Irma Moen

Eriksen, Irma Moen (1934-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 191 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.07.1934 i Asker, Akershus
 • Datter av vaktmester Ole Eivind Karlsen (1898-1965) og modellsyerske Julette Moen (1907-1995)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1981 - 1985, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs
 • Realskole i Oslo 1949-1952
 • Oslo kommunale handelsskole 1952-1953
 • Prosjektadministrasjon trinn 1, Bedriftsøkonomisk institutt 1986
 • 1. Avdeling EDB-Kandidat 1990
 • EDB-Kontorfagstudiet, EDB-skolen 1991
 • Resultatorientert administrasjon trinn 1,2,3, Mercuri Internationals utviklingsprogram 1993-1994

Yrke

 • Kontorfunksjonær ved H. Heitmann og Søn, Oslo 1954-1955
 • Kontorfunksjonær ved Thoresen og Thorvaldsen A/S, Oslo 1955-1956
 • Hjemmeværende 1956-1968
 • Kontorfunksjonær ved Kværner Brugs Kjøleavdeling A/S, Sandvika 1968-1974
 • Hjemmeværende 1974-1976
 • Administrasjonssekretær ved Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S, vikar 1976-1979
 • Administrasjonssekretær i Alcatel Kabel Norge A/S tidligere STK A/S 1979-1997
 • Avdelingsleder Administrasjon, kontorstøtte 1997-1999 (førtidspensjon p.g.a. omorganisering)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Halden Formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1987-1991

Offentlige verv

 • Varamedlem Kulturstyret, Halden 1976-1979
 • Medlem Sosialstyret 1979-1983
 • Medlem Stipend- og Kulturpriskomiteen, Østfold 1988-1991
 • Medlem Galleri F-15's styre, Østfold 1988-1991
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Østfold 1988-1991
 • Leder Lydavisens styre- og redaksjonsutvalg, Østfold 1988-1991
 • Leder Fylkesrådet for funksjonshemmede, Østfold 1988-1991
 • Varamedlem Tannhelsestyret, Østfold 1988-1991
 • Varamedlem Ungdommens Kulturmønstring, Østfold 1988-1989

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Halden Høyre 1976-1978
 • Medlem Østfold Høyres studieutvalg 1976-1981
 • Sekretær Aftenskolen, Halden 1977-1978
 • Medlem Styret i Østfold Høyre 1978-1979, 1982-1984
 • Formann Politisk utvalg i Østfold Høyre 1982-1984
 • Medlem Arbeidsutvalget i Østfold Høyre 1982-1984
 • Medlem Valgkomiteen for Høyres Landsmøte 1984-1984
 • Leder Halden Høyre 1992-1993
 • Leder Valgkomiteen i Halden Høyre 1993-1995
 • Medlem Østfold Høyres valgkomite 1993-1995
 • Varamedlem Høyres sentralstyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i ALKO-KUTT-kampanjen fra 1981 først som personlig varamedlem for stortingsrepresentant Christian Erlandsen
 • Fast medlem Styret i ALKO-KUTT-kampanjen fra 1982
 • Viseformann Styret i Norske Kvinners Nasjonalråd 1983-1985
 • Formann Halden Forsvarsforening 1986-1988
 • Medlem Valgkomiteen i Norske Kvinners Nasjonalråd i flere år i flere år

Andre administrative verv

 • Sekretær Halden Kvinneråd 1977-1978
 • Formann Halden Kvinneråd 1982-1983
 • Medlem Representantskapet for A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene, Oslo 1985-1987
 • Medlem Representantskapet for Østfold Finans A/S (nytt navn G.E. Capital) 1987-1993 Wasa Finans A/S, Finax A/S