Nordahl, Irene Lange

Nordahl, Irene Lange (1968-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 2009-2013
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 11.02.1968 i Lenvik, Troms
 • Datter av skolebusseier/bonde Ole Lange (1944-) og hjelpepleier Eli Thomassen (1947-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Troms, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 7 for Troms, 2009 - 2013, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Næringskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Innpisker, Senterpartiet, 03.02.2010 - 24.04.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sørreisa sentralskole 1974-1983
 • Finnfjordbotn vgs., allmennfag 1983-1986
 • Postens etatsutdanning, ledelse, økonomi og adm. 1986-1990
 • Ex Phil, UiT 1992
 • Økonomi og adm. fag, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Tromsø 1997-2003
 • Næringsutvikling og tiltaksstrategier i Nord-Norge, UiT 2001
 • Prosessplanlegging i plan og utviklingsarbeid, Høgskolen i Volda 2004

Yrke

 • Postelev, Posten 1986-1990
 • Konsulent, Posten 1990-1997
 • Kunderådgiver, Gjensidige Nor 1997-1998
 • Seniorrådgiver, Gjensidige Nor 1998-2000
 • Nærings- og utviklingssjef, Sørreisa kommune 2000-2004
 • Daglig leder, Ungt Entreprenørskap Troms 2004-2005
 • Næringssjef, Lenvik kommune fra 2008

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sørreisa Kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Sørreisa Formannskap 1995-1999, 1999-2000

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1991-1995
 • Leder Fylkesråd, Troms 2005-2007 næring
 • Medlem Fylkesting, Troms 2007-2009

Offentlige verv

 • Medlem Kulturutvalget, Sørreisa 1991-1995
 • Medlem Generalforsamlingen i Troms kraftforsyning 1991-1995
 • Medlem Fagopplæringsstyret, Troms 1991-1995
 • Medlem Utdanningsutvalget, Troms 1991-1995
 • Medlem Regionaliseringsutvalget, Troms 2003-2004
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Troms Kraft 2007-2009
 • Medlem Sørreisa sentralskoles miljøutvalg fra 2007
 • Medlem Plan- og økonomikomiteen, Troms 2007-2009
 • Medlem Styret for Høgskolen i Harstad 2007-2009
 • Medlem Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 2007-2009
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 2014-2017

Tillitsverv i partier

 • Leder Troms Senterungdom 1986-1990
 • Medlem Senterungdommens sentralstyre 1989-1990
 • Leder Sørreisa Sp 1991-1999, 2004-2009
 • 1. nestleder Troms Sp fra 2005
 • Nestleder Troms Sp's fylkestingsgruppe 2007-2009