Hagaseth, Ingjerd Thon

Hagaseth, Ingjerd Thon (1967-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 2017-2021
Ansiennitet:
0 år, 46 dager

Gå til bildegalleri