Bae, Ivar

Bae, Ivar (1897-1967)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Bae, Ivar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.10.1897 i Bremsnes, Møre og Romsdal
 • Død 18.08.1967
 • Sønn av kirkesanger Jakob Bae (1866-1963) og Anna Fladvad (1871-1954)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1945 - 1949, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1916

Yrke

 • Ansatt i Kristiansund Handels- og Landmandsbank 1916-1918
 • Ansatt i Kristiansund Sparebank 1919-1922
 • Ansatt i Steen Fréres Cie., Paris 1922-1923
 • Ansatt i Kristiansund Sparebank 1923-1933
 • Direktør i Kristiansund sparebank 1933-1967

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansund Formannskap 1937-1940

Offentlige verv

 • Formann Gjenreisingskomiteen for de krigsskadelidende byer 1945
 • Medlem Samarbeidsnemnda 1953-1965
 • Medlem Kreditt-Politisk Utvalg 1966-1967
 • Medlem EFTA-utvalget
 • Medlem Arbeidsutvalget for Arbeids- og tiltaksnemnda, Møre og Romsdal
 • Medlem Gjenreisingsinstituttet for Kristiansund
 • Medlem Kommunikasjonsnemnda, Kristiansund
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank
 • Medlem Skolestyret, Kristiansund
 • Medlem Statens krigsskadenemnd
 • Medlem Styret for Kristiansund gassverk
 • Formann A/S Vinmonopolets stedlige styre, Kristiansund

Tillitsverv i partier

 • Formann Høyres fylkesorganisasjon i Møre og Romsdal 1938-1938
 • Formann Kristiansund Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem St. Joh. Loge Syvstjernen 1931-1961
 • Nestformann Sparebankenes Arbeidsgiverforening 1946-1956
 • Formann Kristiansund Handelsstands forening 1950-1955
 • Medlem Styret i Norges Handelsstands forbund 1950-1954
 • Formann Nordmøre banklag 1951-1967
 • Formann Kristiansund Røde Kors 1952-1953
 • Formann Sparebankenes Arbeidsgiverforening 1957-1967
 • Medlem Bankforeningenes Forhandlingsutvalg 1960-1966
 • Overmester St. Joh. Loge Syvstjernen 1962-1967

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Fellesbanken A/S, Oslo 1945-1952
 • Medlem Kontrollkomiteen i Fellesbanken A/S, Oslo 1947-1952
 • Medlem Sparebankens Råd 1952-1957
 • Formann Styret i Kristiansund Barnehjem 1955-1957
 • Medlem Sparebankens Råd 1960-1961
 • Medlem Representantskapet for Sparetrygden 1960-1964
 • Medlem Komiteen for Sparebankenes Obligasjonskasse 1962-1965
 • Medlem Sparebankenes Sikringsfond 1962-1967
 • Medlem Sparebankenes Obligasjonskasse 1966-1967
 • Medlem Sparebankens Råd 1967