Eriksen, Ivar

Eriksen, Ivar (1893-1974)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer) 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 107 dager

Gå til bildegalleri

Eriksen, Ivar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.04.1893 i Gjøvik, Oppland
 • Død 22.06.1974
 • Sønn av skredder Olaus Eriksen (1865-1951) og Johanne (1863-1913)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1945 - 1949, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Sosialsekretær med edruskapsarbeid som spesialfelt (de siste årene før pensjonsalderen)
 • Arbeider ved Mustads Fabrikker 1907-1936
 • Ansatt ved Gjøvik kommunale vannverk 1936-1948
 • Fast tilknyttet Kontrollnemnda i Gjøvik i tillegg til andre kommunale gjøremål fra 1948

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjøvik Formannskap 1922-1925, 1927-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940, 1945-1947
 • Varaordfører Gjøvik Kommunestyre 1925-1926

Offentlige verv

 • Formann Idrettsutvalget, Gjøvik
 • Medlem Idrettsutvalget, Gjøvik (medlem i en årrekke)
 • Medlem og formann Sykehusstyret, Gjøvik

Tillitsverv i partier

 • Formann Gjøvik Arbeiderparti
 • Formann Styret for Folkets Hus og Styret for Gjøvik Arbeidersamfunn

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Gjøvik kommuneforening 1946-1951
 • Sekretær Gjøvik kommuneforening 1956
 • Medlem Styret i Gjøvik kommuneforening 1957
 • Formann Gjøvik kommuneforening 1958
 • Formann Brusveen Jern og metall i 9 år, stifter av klubben i 1916
 • Medlem Losje Vårsol I.O.G.T
 • Formann Vestoppland faglige samorganisasjon i 9 år

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Gjøvik Arbeiderblad i en årrekke