Furu, Ivar

Furu, Ivar (1928-2012)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 116 dager

Gå til bildegalleri

Furu, Ivar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.10.1928 i Sunndal, Møre og Romsdal
 • Død 13.01.2012
 • Sønn av bonde Gunnar Furu (1888-1970) og bondekone Gjertrud Bjørset (1887-1945)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, Sp.
 • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sunndal realskole 1942-1944
 • Orkdal landsgymnas 1944-1947
 • NTH bygningsavdelingen 1948-1952
 • Pedagogisk seminar 1966

Yrke

 • Avdelingsingeniør i Sunndal kommune 1953-1955
 • Avdelingsingeniør ved Norderhov 1955-1958
 • Lektor ved Sunndal ungdomsskole 1958-1968
 • Rektor ved Sunndal ungdomsskole 1968-1981
 • Teknisk sjef ved Sunndal kommune 1981-1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sunndal Formannskap 1963-1967, 1967-1971, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1975-1979

Offentlige verv

 • Leder Generalplanutvalget, Sunndal 1963-1971
 • Medlem Styre for Driva kraftverk, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 1967-1987
 • Medlem Styre for Møre og Romsdal ingeniørhøgskole 1971-1980
 • Medlem Generalplanutvalget, Sunndal 1975-1979
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal, 1980-1984
 • Leder Styre for Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap 1988-1995

Tillitsverv i partier

 • Leder Møre og Romsdal Sp 1967-1973

Andre administrative verv

 • Formann Styre for Forretningsbanken avd. Sunndalsøra 1971-1988